Fredningsnævnet har tidligere afvist, at Munkekroen kan opføres på Vestermølle. Nu håber Vestermølle Møllelaug at det alligevel kan lade sig gøre, og at kommunen vil støtte op om ideen, hvis Munkekroen genopføres som museumsbygning for Anders Nielsen. Arkivfoto: Per Bille

Fredningsnævnet har tidligere afvist, at Munkekroen kan opføres på Vestermølle. Nu håber Vestermølle Møllelaug at det alligevel kan lade sig gøre, og at kommunen vil støtte op om ideen, hvis Munkekroen genopføres som museumsbygning for Anders Nielsen. Arkivfoto: Per Bille

Vestermølle vil genopføre Munkekroen som museum

Bevillinger givet til genopførelse af mindeanlæg søges overført til nyt museum for Anders Nielsen

museum Vestermølle Møllelaug opgiver ikke planerne om at hente Anders Nielsen og hans hustru Kirstine ud af glemslen. Efter Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets nej til at rykke mindeanlægget fra Svejstrup til Vestermølle, er møllelauget på banen igen med planer om et nyt museum for andelspioneren i Munkekroen.

Møllelauget har i forbindelse med visionen om en genopførelse af Anders Nielsens mindeanlæg på Vestermølle fået tilsagn om støtte fra en række fonde og andelsvirksomheder. Der arbejdes nu på at få bevillingerne overført til det nyt museum på Vestermølle. Samtidig støttes projektet af erhvervsmanden Ole Danielsen fra Skanderborg.

Det ligger endnu ikke fast, om museet skal opføres på Vestermølle eller på Det Grønne Museum på Gl. Estrup. Det er en mulighed, da Møllelaugets formålsparagraf ikke er geografibegrænsende.

Kan placeres på Gl. Estrup

"Det vigtigste er at få den glemte historie om Anders Nielsen fortalt. I hans 40 aktive år i landbrug og andelsbevægelse tredoblede erhvervet den animalske produktion samtidig med, fire ud af 10 medarbejdere rejste, en af dem til Amerika, de tre til byerhvervene. Det gav arbejdskraft til den opblomstrende industri, strejker og lockout, den danske model, systemskifte og stemmeret til alle. Velfærdssamfundet blev grundlagt. Den historie vil blive fortalt i et samspil med industri og arbejderbevægelse, og historikere," siger formand for Vestermølle Møllelaug, Jørgen Lund Christiansen.

Besluttes det at opføre museet på Gl. Estrup, vil Virtuelt Museum for Anders Nielsen flytte med.

bo

Publiceret 12 October 2020 10:00