Lige nu kigger politikerne på den såkaldte Skanderborg-model og spørger: Hvem skal bestemme hvad?

Lige nu kigger politikerne på den såkaldte Skanderborg-model og spørger: Hvem skal bestemme hvad?

På spil i byrådssalen:

En lang, lang, lang og noget uklar papirtiger

Politikerne er i gang med at kigge på Skanderborg-modellen

Af
Claus Sonne

Politik "Jeg er faktisk tvivl om, hvad det er, vi stemmer om."

Ovennævnte udtalelse kom fra Claus Bloch (V), da byrådet i sidste uge skulle samle op på den dialog, der har været om den såkaldte Skanderborg-model, der i den meget korte version handler om, hvordan kommunen organiseres og ledes. Politikerne skal nemlig tage stilling til, om der skal ændres på noget i forhold til modellen, og til, hvem der skal bestemme hvad i kommunen.

"Det har været en lang, lang, lang proces. Og hvad har vi fået ud af det? Det er et godt spørgsmål," lød det fra Jens Szabo (V), der tilføjede, at Venstre finder det på tide at gøre op med Skanderborg-modellen og se på antallet af ledelseslag i den kommunale organisation.

"Og vi skal se på kompetencerne: Hvem bestemmer hvad," spurgte Szabo.

Heller ikke Mira Issa Bloch (AL) og Thomas Cordtz (C) var begejstrede for det oplæg, der skulle tages stilling til.

Martin Frausing Paulsen (DF) kaldte sagen for en af de værste papirtigre, byrådet har beskæftiget sig med.

"Det er ikke Skanderborg-modellen, den er gal med, men de politikere der er blevet valgt. Hvor skal ansvaret ligge: Udvalg eller byråd? Pilen peger på os selv og den forvirring, vi selv skaber. Vi må være voksne og tage ansvaret på os, fordi vi har udstukket rammerne. Modellen er ikke bedre, end vi er som byrådsmedlemmer," lød det fra Martin Frausing Paulsen.

Anne Heeager (R) understregede, at udvalgsmedlemmer skal politikformulere og politikkontrollere.

"Det kræver at vi har viden og har ansvar også i udvalgene," sagde hun.

Borgmester Frands Fischer (A) mindede sine byrådskollegaer, at ansvar er noget, man som politiker skal tage. Det er nu op til Økonomiudvalget at arbejde videre med retningen på Skanderborg-modellen.

Publiceret 08 October 2020 17:30