Det er ifølge debattøren kun få børn, der transporterer sig på cykel imellem Bjedstrup og Svejstrup.

Det er ifølge debattøren kun få børn, der transporterer sig på cykel imellem Bjedstrup og Svejstrup. "Hvis vejret er godt, og det ikke regner, så taler vi om max 12 skoleelever, som kører på vejen, men det svinger fra år til år." Genrefoto

Debat:

Har vi virkelig råd til det?

Jan Ove Lihn, Svejstrupvej 2, 8660 Skanderborg

debat Det er et vanvittigt projekt at bruge så mange penge på at anlægge en dobbelt sporet cykelsti imellem Bjedstrup og Svejstrup. Vi taler måske om i anlægsudgifter 1,5 mil Kr., men så kommer der vedligeholdelsesomkostninger oveni.

Det var måske til at forstå, hvis der kører flere hundrede cykelister om dagen. Min kone og jeg har boet i på Svejstrupvej i ni år, og vi har fulgt med i trafikken på Svejstrupvej. Hvis vejret er godt, og det ikke regner, så taler vi om max 12 skoleelever, som kører på vejen, men det svinger fra år til år.

Hvis det er dårligt vejr, så taler vi om 3-5 elever. Det foregår i tidsperioden fra kl. 7.30 til 8.15 og når de samme elever skal hjem, så er det imellem kl. 14.00 til 17.00

I vinterperioden kører der stort set ingen cyklister, men cykelstien skal stadigvæk saltes eller gruses.

Jeg spørger mig selv, har vi valgt nogle forkerte kommunalpolitikere, som bare bruger løs af de surt optjente skattekroner, man tror nærmest, at der tale om pokerspil eller underhåndsaftale, når en hel byrådsforsamling blive enige om at bygge dobbelt sporet cykelsti til så få.

Der bliver talt om uretfærdig udligningsreform, skoler der ikke er rentable og i stedet centralisering af skoler og ældreplejen m.m..

Det næste er vel, at der skal bygges fortov langs cykelstierne og sættes gadebelysning op for at sikre både fodgængere, cykelister og bilister langs alle de små landeveje.

Jeg er både cykelist og bilist og vil foreslå en langt billigere løsning. Vi skal bruge vores penge på at få nedsat hastigheden med skiltning og hastighed/ og kontrolmåling vejindsnævring og med cykelstimarkering i begge sider af vejen ligesom de gjort i Tulstrup.

Det hele handler om at tvinge bilisterne ned i fart på de små landeveje, gerne for mig 40 Km i timen. Der skal ikke være nogen undskyldninger for bilister, som ikke overholder de fastlagte fartgrænser. De skal tvinges til at prioritere deres tid bedre, ellers må de betale for deres hastighedsoverskridelser.

Publiceret 08 October 2020 14:10