Kan der ikke siges andet om sommerens hurlumhej omkring Anders Nielsens mindeanlæg, så har den i hvert fald været med til at bringe manden med det store landbrugs-organisatoriske talent frem af glemslen. Arkivfoto

Kan der ikke siges andet om sommerens hurlumhej omkring Anders Nielsens mindeanlæg, så har den i hvert fald været med til at bringe manden med det store landbrugs-organisatoriske talent frem af glemslen. Arkivfoto

Sidste kapitel:

Skæbnetime for ombejlet mindeanlæg

I dag falder klokken i slag for andelspioneren Anders Nielsens mindeanlæg

Af
Grethe Bo Madsen

Mindesten Virakken omkring andelspioneren Anders Nielsens mindeanlæg lakker mod enden. Onsdag har Kultur-, Sundheds og Beskæftigelsesudvalget igen mindeanlægget på sin dagsorden - formentlig for sidste gang.

Udvalget har inviteret både repræsentanter for Vestermølle Møllelaug, der ønsker mindeanlægget flyttet til Vestermølle, samt lokale borgere fra projektgruppen 'Nyt liv i mindeanlægget', der kæmper for at bevare mindestenen lokalt, med til mødet for at redegøre for hver sit projekt.

Vestermølle Møllelaug har indsamlet midler til at finansiere en flytning og genopbygning af mindeanlægget på Vestermølle, hvor der allerede er et museum for Anders Nielsen. Seks af Anders Nielsens oldebørn støtter dette projekt, der også bakkes op af blandt andre Landbrug og Fødevarer.

Projektgruppen 'Nyt liv i mindeanlægget' vil sammen med andre lokale aktører samle penge ind til at føre mindeanlægget tilbage i sin oprindelige form og bevare den lokale tilknytning og autenticiteten, som de mener går tabt ved en flytning til Vestermølle.

Karen Lindemann (S), medlem af udvalget, forklarer til UgeBladet, at det for hende er vigtigt, at man denne gang hører om begge projekter, så en beslutning træffes på det bedst mulige grundlag.

"Jeg har sagt, at skal vi tage en ordentlig beslutning, så skal vi naturligvis hører begge parter. Derfor er de inviteret til mødet og får hver ti minutter til at redegøre for deres projekt," oplyser hun.

UgeBladet har spurgt hver af udvalgets medlemmer, hvordan de ser på de to projekter forud for mødet onsdag.

Formand er fortaler for Vestermølle

Udvalgets formand, Tage Nielsen (R), er fortaler for at flytte mindeanlægget til Vestermølle.

"Der hvor det er nu, det tæller ikke til nogens ære. Jeg synes godt om ideen, Vestermølle Møllelaug er kommet med, om en flytning og genopbygning af mindeanlægget på Vestermølle. Her kan det indgå i en sammenhæng med den udstilling om Anders Nielsen, som allerede er på Vestermølle. Det gør da også indtryk på mig, at efterkommerne støtter op om den ide, og at man allerede har indsamlet midlerne til at realisere planen," understreger han.

"Jeg har stor forståelse for de lokale, men Anders Nielsen havde ikke kun lokal, men national betydning, og det vigtigste er, at vi får fortalt historien. At vi formidler den bedst muligt. En placering på Vestermølle er den bedste garant for det," mener han.

V og S vil bevare mindeanlæg lokalt

Birte M. Andersen (V) er imod en flytning af mindeanlægget. Hun var den, der i forsommeren tog sagen om mindeanlægget op i byrådet og dermed bremsede en flytning til Vestermølle, som administrationen på daværende tidspunkt havde givet grønt lys til.

"Jeg vil gerne holde fast i, at det her dybest set handler om vores fælles kulturarv og kulturlandskab. Jeg er glad for, at så mange lokale har engageret sig i mindeanlægget. For mig handler det netop om det lokale engagement, og om at vi som kommune skal påtage os vores ansvar i forhold til de kulturelle mindesmærker. Derfor er jeg også glad for at vi nu skal se på alle kulturmindesmærker i kommunen, og binde kultur, natur og naturvejledning endnu bedre sammen. Det giver en ekstra dimension til gåture i naturen og landskabet at støde på mindesmærker," forklarer hun.

Karen Lindemann og Kai Høstrup (S) er også begge imod en flytning af Anders Nielsens mindeanlæg.

"Der er mange fine tanker på Vestermølle. Alligevel mener jeg, det er vigtigt at styrke kulturhistorien lokalt i det område, folk bor i. Derfor vil jeg gerne bevare mindeanlægget der, hvor det der i dag for at sikre kulturarven i landskabet. Vi skal sikre, at det gøres ordentligt. Mindeanlægget er ødelagt i forhold til det oprindelige, men det er det sted, hvor det er sat, og hvor tingene er sket. Det er vigtigt at holde fast i kulturarven, og være tro mod den. Ikke bare i forhold til Anders Nielsens mindeanlæg. Vi skal have kortlagt kulturarven i hele vores kommune. Det er vigtig vi holder fast i det," understreger hun.

Træt af hård tone i debatten

Kai Høstrup beklager de meget store bogstaver, der har præget diskussionen om mindestenen.

"Jeg er træt af den hårde tone, der har været i processen, både fra Vestermølle og fra de lokale. Det klæder ingen. Rigtig meget har heller ikke været ordentlig belyst i sagsfremstillingen, og vi har ikke haft de nødvendige oplysninger til at træffe en beslutning," konstaterer han og fortsætter:

"I første omgang kunne vi ikke bestemme over mindeanlægget, men det kan vi nu, og står det til mig, så skal det bliver, hvor det er. Jeg synes ikke, man flytter rundt på mindesmærker. Bliver Kyhns Minde så det næste? Det er godt for lokalområdet, at den er der. Jeg er ikke tilhænger af centralisering."

De tre øvrige medlemmer af Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, John Haarup Laursen (DF), Søs Elmstrøm (SF) og Mira Issa Bloch (Alt.) har forud for mødet ikke taget stilling til, om mindestenen skal blive, hvor den er, eller flyttes.

"Jeg er hverken for eller imod det ene eller det andet, men det juridiske omkring stenen skal være i orden. Og så skal vi sikre, at mindeanlægget bliver passet, og ikke ligger hen som nu. Det kan vi ikke være bekendt. Der kan være gode ideer i at bevare den lokalt og i at flytte den til Vestermølle. Jeg vil høre om begge projekter, inden jeg tager endelig stilling," siger John Haarup Laursen.

Publiceret 07 October 2020 11:30