Peter Dalsgaard, manden bag Eventsupport, og Akva Waterbeds direktør, Lars Brunsø, frygter ikke for Bjedstrup Skole.

Peter Dalsgaard, manden bag Eventsupport, og Akva Waterbeds direktør, Lars Brunsø, frygter ikke for Bjedstrup Skole. "Den skal nok bestå, om ikke andet så som friskole. Men vi frygter for den kommune, vi er ved at skabe - en kommune, hvor rummeligheden og mangfoldigheden er under pres," siger de.

Skolelukninger er gift for fællesskabet og det lokale erhvervsliv

En lukning af landsbyskoler har konsekvenser. Ikke kun for børnene, men også for landsbyfællesskabet og det lokale erhvervsliv, konstaterer lokale erhvervsfolk

Af
Grethe Bo Madsen

Hvis byrødderne holder fast i, at en ny struktur for skoler og dagtilbud koster kommunens to mindste skoler livet, er det ikke kun et problem for børnene på skolerne.

Skolelukninger vil have store dønninger af afledte effekter, og dem mener direktør og ejer af Akva Waterbeds i Ry, Lars Brunsø, og indehaver af Eventsupport i Svejstrup, Peter Dalsgaard, er langt mere alvorlige, end de føler, byrødderne har forståelse for.

De peger på huse, der ikke kan sælges, unge familier der vælger landsbylivet fra, fællesskaber der går i opløsning og frivillighed der forsvinder. Et farvel til et dynamisk landsbyliv med masser af engagement, mangfoldighed og rummelighed.

"Det, jeg er oprigtigt bekymret for, er, at der ikke længere bliver plads i landsbyerne til den mangfoldighed og rummelighed, vi har i dag. Da vi i 1986 flyttede Akva Waterbeds fra Alken til Ry, boede mange timelønnede lokalt. I dag, 34 år senere, har timelønnede ikke råd til at bo i Ry længere. Hver gang en timelønnet flytter fra Ry, så flytter der en akademiker eller direktør ind. Det, jeg frygter, er, at man nu er ved at skabe hjørner af Skanderborg Kommune, hvor dele af befolkningen ikke har råd til at bo. Mobiliteten mindskes," konstaterer Lars Brunsø, og fortsætter:

Timelønnede udfases

"I dag har timelønnede råd til at bo i landsbyerne. Men vil kommunen ikke drive folkeskole her længere, så fortsætter skolen som friskole, og det har de timelønnede ikke råd til. De udfases, og i stedet får vi endnu en luksusby som Kildebjerg. Men udfaser vi de timelønnede, så svarer det til, at Akwa Waterbeds skal til at udfase arbejdspladserne til Polen. Er det det, vi gerne vil? Det er da ikke det, jeg er interesseret i," understreger han.

Vi beder ikke om nice to have, vi beder om en for landsbysamfundet helt livsnødvendig aktivitet i form af skoledrift

Peter Dalsgaard

Akva Waterbeds er i dag er en arbejdsplads med både akademikere, faglærte, ufaglærte, flygtninge og skånejobbere. Problematikken med de timelønnede er dog meget relevant for virksomheden, hvor over 70 pct. af de ansatte er timelønnede. Skal de pendle langt, for at komme på arbejde, bliver det sværere at rekruttere nye ansatte.

"Vi rummer alle, på vores arbejdsplads. Vi er en anderledes arbejdsplads, hvor der lægges vægt på rummelighed og mangfoldighed, og det er det, jeg prøver at beskytte."

Selvom udgangspunktet er anderledes, er Peter Dalsgaard enig med Lars Brunsø.

Livsnerven

"Det er bekymrende, at politikerne ikke i højere grad ser på de afledte effekter af skolelukninger. Det handler jo også om, at det eneste kommunale tilbud, den tredjedel af os, der bor på landet, får for vores skattekroner, er folkeskolen. Skolen er der, hvor vi mødes. Det er der, kittet i fællesskabet og frivilligheden skabes. Det er landsbyens livsnerve. Vi beder ikke om nice to have, vi beder om en for landsbysamfundet helt livsnødvendig aktivitet i form af skoledrift. Og det tilbud betyder, at der her er en dynamik, du ikke ser andre steder. Koncentrationen af cvr.numre i Bjedstrup Skoles distrikt er væsentligt højere end gennemsnittet for resten af kommunen," forklarer han.

Det, jeg frygter, er, at man nu er ved at skabe hjørner af Skanderborg Kommune, hvor dele af befolkningen ikke har råd til at bo. Mobiliteten mindskes

Lars Brunsø

"Det, man ikke har gjort sig klart, er, at folk, der er flyttet hertil, ikke nødvendigvis er styret af økonomi. De prioriterer i stedet work-life balance og nægter af være spændt for et vækst-dogme. Det der så bare viser sig er, at væksten faktisk kommer der i de små virksomheder, og ikke i den tunge industri, hvor arbejdspladserne flyttes ud af landet. Væksten i arbejdspladser ligger faktisk i de små mikrovirksomheder. Ting, der er båret af passion, har et godt udgangspunkt. Det er alt det, der sættes overstyr, hvis skolen lukker. Det er det, man er villig til at ofre."

Publiceret 07 October 2020 18:30