Covid-19 sætter ikke en stopper for udviklingen af landsbyerne i Skanderborg Kommune. Her er der samtalegrupper med behørig afstand og mundbind. Pressefoto

Covid-19 sætter ikke en stopper for udviklingen af landsbyerne i Skanderborg Kommune. Her er der samtalegrupper med behørig afstand og mundbind. Pressefoto

Landsbykonference munder ud i nedsættelse af tænketank

Udvikling af fællesskaber, robuste lokalsamfund, vidensdeling og hyggeligt samvær var på programmet, da landsbykonferencen løb af stablen på Himmelbjerggården

ry Lørdag 19. september var fremtidens landsbyer på dagsordenen, da man vil have fokus på at gøre dem mere grønne, sunde, robuste og fulde af liv

Landsbykonferencen var arrangeret af borgere bosiddende i nogle af Skanderborg kommunes 42 landsbyer. Alle sejl var sat til for at samle ildsjæle og interessenter i og omkring kommunens landsbyer - under behørig hensyntagen til corona-restriktionerne.

Formålet var - og er - at sætte landsbyerne på dagsordenen efter mange år med fokus på udvikling af kommunens store byer. Et af de centrale spørgsmål er, hvordan vi styrker et ligeværdigt samarbejde mellem landsbyernes befolkning, politikere og embedsværket omkring udvikling af fremtidens robuste lokalsamfund på landet.

Mange ressourcer

Programmet for dagen afspejlede, hvordan de små landsbysamfund i dag må tænke ud af boksen og indgå i tværgående samarbejder om alt fra klimatilpasning til byudvikling, ressourceudnyttelse til iværksætteri.

Der er så mange ressourcer herude. Dybest set handler det om, hvordan vi understøtter hinanden - kommune og landdistrikter - så vi får det bedste frem i hinanden

Pil Brudager

"På landet findes en lang tradition for aktivt at tage vare på en række samfundsopgaver og dyrke fællesskabet. Der er så mange ressourcer herude. Dybest set handler det om, hvordan vi understøtter hinanden - kommune og landdistrikter - så vi får det bedste frem i hinanden! Fælles viden og forståelse kombineret med hyggeligt samvær - er et godt udgangspunkt," siger Pil Brudager og Helene Simoni Thorup, som er frivillige og arrangører af denne første landsbykonference.

Deltagerne var en blandet skare af landsbyboere, lokale politikere og embedsmænd, interesseorganisationer og spændende oplægsholdere, der talte om alt fra bedre udnyttelse af eksisterende bygninger på landet, til bæredygtighed i affaldshåndtering, klimahåndtering, anvendelse af forsamlingshusene til inkluderende aktiviteter for alle, nye boformer, landsbybofællesskaber og meget mere. Ti landsbybeboere stillede op på scenen og fortalte en udviklingshistorie fra hver deres landsby. Det var et af dagens store højdepunkter!

Borgmester Frands Fischer var også at finde blandt deltagerne.

"Vi har en kæmpestor mangfoldighed i Skanderborg kommune - det viser dagen i dag tydeligt. Som Kommune vil vi gerne være i dialog med borgerne og understøtte vores landdistrikter, så jeg vil gerne invitere interesserede ind i en arbejdsgruppe eller tænketank, hvor vi kan mødes og tale om, hvordan vi 'spiller' hinanden bedre," sagde han.

Om aftenen var der bål, hvor de deltagerene samledes. Pressefoto

Om aftenen var der bål, hvor de deltagerene samledes. Pressefoto

Ny gruppe

Deltagerne på mødet og dem der fulgte med på livestream, kunne herefter melde sig til denne gruppe, til åben dialog omkring kommunens landsbyer og landdistrikter. 23 meldte sig på stedet. Andre interesserede er velkomne til at melde sig.

Udbyttet af dagen blev en øjenåbner for mange af deltagerne.

"Man tror, man bor i en landsby, der kan en hel masse, men jeg er overrasket over, hvor meget de andre gør og har gang i. Det giver håb for Skanderborgs landsbyer, når så mange mennesker har valgt et liv på landet og vil arbejde for at skabe rammer og inkluderende fællesskaber," fortæller Flemming Staub. Konferencen er blevet mulig med støtte fra Nordeas Lokalpulje, Landdistriktspuljen, Region Midtjylland, Kulturpuljen, AURA Energi, Landbrugets Kulturfond, Landsbysamvirket, NemTilmeld og Himmelbjerggården. Håbet er, at den fremover vil kunne afholdes hvert andet år og blive en fast bestanddel af arbejdet med udvikling af Skanderborg kommunes landsbyer og landdistrikter.

mj

Publiceret 02 October 2020 19:00