Sådan kommer byggeriet på hjørnet af Banegårdsvej og Krøyer Kielbergs Vej i Skanderborg til at se ud.

Sådan kommer byggeriet på hjørnet af Banegårdsvej og Krøyer Kielbergs Vej i Skanderborg til at se ud.

Ja til omstridt byggeri, men:

Højden barberes med 2 m

Det sidste punktum er sat i byggesag fra Skanderborg

Af
Claus Sonne

Et massivt flertal i byrådet har sagt ja til opførelsen af et etagebyggeri på hjørnet af Banegårdsvej og Krøyer Kielbergs Vej i Skanderborg. Men det skete uden den store glæde. Og med noget så usædvanligt som to socialdemokrater, Frank W. Damgaard og Jørgen Naut, der ikke stemte ja som resten af deres parti.

"Jeg har stået i haverne hos naboerne og kigget opad. Jeg kan hverken se naboerne i øjnene eller mig selv i spejlet, hvis jeg stemmer for," lød det fra Frank W. Damgaard, der stemte nej til byrådspunktet, mens Jørgen Naut undlod at stemme, men tilkendegav at han var imod.

Det er egentlig sørgeligt, at det her bliver vedtaget

"Jeg har været for dårlig til at sætte mig ind i sagen tidligere og har skiftet holdning," lød det ærligt fra Jørgen Naut.

Anders Rosenstand Laugesen (V) konstaterede, at byrådet var ved at vedtage noget, ingen rigtig brænder for.

"Det her er ikke nemt, men Venstre stemmer for, at det her gennemføres. Den altovervejende grund er respekten for arbejdet i Miljø- og Planudvalget. Det her er problematisk, og jeg vil gerne skyde på mig selv også. Og det er egentlig sørgeligt, at det her bliver vedtaget," sagde Laugesen.

Rager op

Udfordringen med byggeriet er især dets højde - og den niveauforskel der er til naboerne. Det højeste punkt på det nye byggeri vil således rage 22-23 m op over naboernes græsplæner.

I forhold til de oprindelige planer har byrådet skåret 2 m af det kommende byggeri, så det får en højde på 14 og ikke 16 m. Det sker ved at justere på hældningen på taget.

Ifølge den gældende Kommuneplan må der der maksimalt bygges i en højde af 12 m, lige som bebyggelsesprocenten maksimalt må være 60 - men bliver 120 i det kommende byggeri. Men pga. byggeriets placering på en hjørnegrund og tæt på banegården, så er der i Kommuneplanen en indbygget 'elastik', der gør, at byggeriet kan gå ud over planens grænser.

Thomas Cordtz (C) stemte imod forslaget.

"Afvigelse fra Kommuneplanen er alt for stor. Jeg ved godt, der er elastik i planen, men man kan også lade være med at bruge den. Det er en politisk beslutning, om man vil bruge elastikken," lød det fra Cordtz, der kaldte processen dårlig.

Også Alternativets Mira Issa Bloch og Enhedslistens Peter Kjær stemte mod et ja til byggeriet.

Publiceret 01 October 2020 19:00