Arkivfoto: Michael Wulff

Arkivfoto: Michael Wulff

Debat: SF foreslår Natur og klimaskole

Annie Schacht, formand, på vegne af SF i Skanderborg

I SF Skanderborg brænder vi for børn, natur og klima. Derfor er vi glade for, at der i budgettet er sat penge af til en Natur og klimaskole. Skolelukninger er kommet på tale efter et meget stort og gennemgribende økonomisk tilsyn af de penge, der ligger inden for skoleområdet.

Mange tilgange kan man have til en ny skolestruktur, men at den er så massivt baseret på skoleområdets økonomi er unuanceret. Der mangler pædagogiske og didaktiske argumenter. Der mangler afledte økonomiske effekter på alle andre områder af kommunens økonomi. Og så mangler der en menneskelig faktor, som slet ikke kan tælles i penge.

En del af løsningen kan være mobile klimavenlige enheder, som tilbyder Natur og klimaskole i de områder, hvor der er flere børn, end den lokale skole kan rumme. Det kan aflaste økonomien og skolelukninger kan annulleres.

Der er beregnet et nulscenarie, hvor der er lavet overslag på klatbyggerier hist og pist og som efter et opsving med mange børn giver en faldende kurve og dermed tomme nye tilbygninger. Det er ikke rentabelt på mange planer – heller ikke for klimaet.

Når kurven for tilvækst af børn topper, flytter der en mobil enhed til skolen som tager en klasse eller to og giver undervisning i naturen med brug af den mobile enhed som madpakkehus og opbevaring af grej og udstyr til brug for undervisningen. Børnene kommer helt ud i naturen, ind i skoven og ned i engen for at mærke på egen krop, hvad naturen er, hvad naturen kan og hvorfor, den er så vigtig.

En klasse i en nuværende skole bliver naturklasse. Den mobile enhed kan for eksempel være en ombygget bus eller en skurvogn. Børn kommer til enheden, de bliver ikke transporteret i den. Der kan være en lærer, som følger Natur og klimaskolen, som trækker erfaring med fra år til år - ligesom der kan følge en lære med fra den tilknyttede skole, således at eleverne ikke oplever udskiftning af alle voksenrelationer. Der kan tilknyttes faglokaler eller sportsfaciliteter til naturklassen.

Naturklassen lægger op til en tværfaglig, helhedsorienteret projektlæringsform, som vil tilgodese mange elevers forskellige læringsstrategier og give flere elever mulighed for at se ’meningen’ med undervisningen.

Eleverne vil trives og få mulighed for at opleve, at der er ’brug for dem’. Her får eleverne mange sanseoplevelser, som forbedrer forudsætningen for læring og giver lyst til at lære. Elevernes trivsel øges både fagligt og social i den roligere skoledag, som ude-skolen forudsætter.

Publiceret 01 October 2020 16:30