Den nye projektgruppe er oprette i regi af Svejstrup Borgerforening, som støtter op om, at mindeanlægget for andelspioneren Anders Nielsen skal bevares på sin nuværende plads i lokalområdet. Fra venstre er det Andreas Bech, Kasper Najbjerg, formand for borgerforeningen Jesper Damtoft, Eva Ebert og Hans Alexandersen. Pressefoto

Den nye projektgruppe er oprette i regi af Svejstrup Borgerforening, som støtter op om, at mindeanlægget for andelspioneren Anders Nielsen skal bevares på sin nuværende plads i lokalområdet. Fra venstre er det Andreas Bech, Kasper Najbjerg, formand for borgerforeningen Jesper Damtoft, Eva Ebert og Hans Alexandersen. Pressefoto

Ny projektgruppe vil kæmpe for at bevare mindesten lokalt

Projektgruppen 'Nyt liv i mindeanlægget', som Svejstrup Borgerforening står bag, vil fortsætte kampen for at bevare mindeanlæg i Svejstrup

Af
Grethe Bo Madsen

mindesten Det sætter ikke en stoppe for de lokales kamp for at bevare Anders Nielsens mindeanlæg i Svejstrup, at Slots- og Kulturstyrelsen for nylig afviste at frede anlægget, fordi mindestenen er flyttet ned til vejen i 1959 af daværende Dover Kommune.

En ny lokal projektgruppe, 'Nyt liv i mindeanlægget' er netop oprettet i regi af Svejstrup Borgerborgerforening, og den vil fortætte kampen for, at mindestenen ikke bliver flyttet.

"Mindeanlægget hører til her i Svejstrup. Det er lokalt forankret, som en del af vores kulturarv. Det er her, Anders Nielsen havde sin gård, Svejstrup Østergård, her han havde sit virke og her, han er begravet. Anders Nielsen er en del af vores samtidshistorie," konstaterer formand for Svejstrup Borgerforening, Jesper Damtoft.

Foreningen vil i tæt samarbejde med andre lokale aktører samle midler ind til at bringe anlægget tilbage i sin oprindelige form og dermed bevare autenticiteten, som de mener går tabt, hvis mindeanlægget flyttes.

Sagen bliver behandlet på Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets møde 7. oktober.

Publiceret 30 September 2020 11:30