Debat: Tanker om kommunens planer om lukning af Hylke Skole

Birgitte Meinert, Kursuscentret Lyngvej 16, Hylke

Man kan ikke se på Hylke Skole som en enkelt faktor i kommunen. Den er en del af en helhed, som hedder samfundet Hylke By med alt, hvad det indebærer:

Et samfund i kommunen, som yder en stor indsats for alles bedste – det være sig enkeltpersoner såvel som virksomheder.

I Hylke står vi sammen for at få tingene til at fungere, og alle yder gerne en ekstraordinær indsats for at gøre tingene rentable og funktionsdygtige. Vi har et rigt og varieret liv i Hylke, med masser af aktiviteter og foreninger. Der sker løbende tilflytning af nye børnefamilier.

Det er kun et par år siden, at Hylke Skole blev nybygget og den gamle skole ombygget til Multihus. Denne opdatering af forholdene ved Hylke Skole og børnehus blev kraftigt understøttet af en kæmpe indsats af frivilligt arbejde i rigtig mange timer fra Hylke borgerne. Dette arbejde blev rost i høje toner af Skanderborgs borgmester, som erklærede skolen fremtidssikret.

Det er så denne fremtidssikring, som byrådet nu er ved at ændre til anden status, med store gener for alle de implicerede parter. Kun 3 år senere.

Man bør vel se kommunen som én stor virksomhed - med storbyen Skanderborg og alle de mindre samfund som en helhed.

I Hylke har vi vist, at vi har stort engagement, sammenhold, meget aktive mennesker og viljen til at yde en indsats - nøjagtig som det skal være i enhver velfungerende virksomhed. Hylke burde være et mønster eksampel for kommunen, ikke et samfund, som kommunen vil skrotte ved at fratage os skolen.

Måske har byrådet svært ved at indse, at Hylke skole er en vigtig del af Hylkes livsnerve - på samme måde som købmanden, de forskellige erhverv, de engagerede beboere mm.

Skærer man derfor Hylke skole væk, vil byrådet derved komme til at ødelægge et velfungerende samfund. Kan man forestille sig, at det er med i deres plan?

Hvis man er en ansvarlig ”gartner”, skærer man vel ikke den gren af æbletræet, som bærer de bedste og sundeste æbler

Man arbejder i disse år rigtig meget omkring trivsel - i samfundet og på arbejdspladserne. Derfor må dette punkt også have en stor vægt i denne sag.

Der er overhovedet ingen tvivl om, at børn fra Hylke får en optimal og meningsfuld opvækst og skolegang, når de kan starte deres skoleforløb i Hylke.

Undersøgelser viser, at det nære miljø og tryghed har stor betydning for at opbygge det hele menneske. Det har vi i øjeblikket i forbindelse med Hylke Skole. Børnene når at finde trygheden i nærmiljøet i skolen de første år, indtil de er klar til næste trin i deres socialisering: at tage med skolebussen til Virring på deres vej mod at bevæge sig længere ud i samfundet.

Altså: man går fra en god funktion i 'virksomheden' til en særdeles dårlig funktion, med store ulemper og katastrofale følger, både for de små børn, og for samfundet i Hylke.

For min egen virksomhed vil det afgjort være en ulempe, hvis det kommer så vidt, at skolen lukker - derefter må købmanden lukke - og hvad så med erhvervslivet? Sammenholdet? Tilflytningen? Hvem skal så købe de kommunale byggegrunde? Er der nogen børnefamilier, der ved deres fulde fem vil flytte til en afviklings-landsby?

Hvis man er en ansvarlig ”gartner”, skærer man vel ikke den gren af æbletræet, som bærer de bedste og sundeste æbler.

Vi må derfor på det kraftigste anbefale Skanderborg Byråd at droppe planerne om at lukke Hylke Skole. Måske tænker byrådet, at de har råd til at droppe Hylke på den korte bane - det holder bare ikke i længden. Tænk om igen. Og bedre næste gang.

Publiceret 29 September 2020 15:00