Debat: Håber på inspiration i høringsperioden

Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten i Skanderborg Kommune

Der har i medierne været rejst usikkerhed om, hvorvidt den igangværende høringsproces om en ny skolestruktur er reel. Det behøver ingen være i tvivl om, hvilket fremgår med både tekst og tal i budgetaftalen 2021 for Skanderborg Kommune.

Socialdemokratiet, De radikale, SF og Enhedslisten er enige om, at den igangværende høringsperiode får lov at køre til ende, før der træffes en endelig beslutning om den fremtidige skolestruktur i Skanderborg. En beslutning hvor alle partier selvfølgelig er frit stillede til at stemme, som de finder mest rigtigt.

I høringsperioden kommer der forhåbentlig konstruktive og kreative høringssvar, som forholder sig til og kvalificerer det forslag fra undervisnings- og børneudvalget, som er sendt i høring.

Vi er sikre på, at den energi og det engagement som skoler og institutioner har bidraget med, også vil udmønte sig i gennemarbejdede ideer og forslag, som kan påvirke og inspirere en endelig politisk aftale om en tilpasset skolestruktur.

Udfordringen er at sikre gode, fremtidige forhold for alle børn og unge i Skanderborg Kommune. Det betyder, at det kan være nødvendigt at udnytte kommunens bygninger og penge anderledes end i dag.

En ting er bygninger, økonomi, klassekvotienter, men der er også mange andre forhold, som spiller ind og har betydning for en god aftale om kommunens skoler og institutioner.

Når høringsperioden er afsluttet, starter en politisk proces, hvor de mange forskellige hensyn vil indgå i et endeligt forslag. Her vil vi gå efter en løsning, der har bred politisk tilslutning.

Hvordan den endelige løsning kan skrues sammen, håber vi på at få inspiration til i høringsperioden, der slutter 29. oktober. Herefter bearbejdes høringssvarene og kan evt. indgå som en del af et nyt forslag, som sendes i en anden høringsrunde fra 17. december - 14. januar.

Der er borgermøde om den nye skolestruktur 8. oktober.

Publiceret 29 September 2020 17:00