Majbrit Daugaard

Majbrit Daugaard

Præstens klumme: Kære konfirmander

Af
Majbrit Daugaard

Sognepræst Hørning-Blegind-Adslev

Skanderborg Provsti

'De kom flyvende med storken

Til dette gudsforladte sted

Fra alle fire verdenshjørner

Hvis vi ta'r det hele med

Og nu er de blevet voksne

Ligner ikke mer' sig selv

Stemmerne er forandret, men

Vi kender dem alligevel'

Den her sang kender alle forældrene. Det er en sang om at børn bliver store og voksne inden de voksne når at opdage det. Og det er I vitterligt. Blevet voksne, -eller i hvert fald på vej til at blive det.

I er de mest modne konfirmander, jeg nogensinde har konfirmeret. Fordi I jo er et par måneder ældre end de konfirmander, jeg plejer at konfirmere, men aller mest fordi I nu ved, at man ikke kan planlægge alt i livet. At livet og drømme ikke altid bliver helt som man forestillede sig.

Fordi jeres konfirmationer er blevet udskudt og er blevet anderledes, end I forventede jer for et år siden… Ja, bare for et halvt år siden.

Men netop derfor har I også lært at finde ud af, hvad der egentlig er vigtigt og væsenligt.

Jeg spurgte jer forleden, hvad der var det værste og det bedste ved corona. Det værste var ikke så svært at komme i tanke om: Hjemmeundervisning, mente nogen. Ikke at mødes med vennerne. At folk døde. Bekymring for jeres familie.

Og måske har I opdaget det, det handler ikke om den nye iphone eller nyeste mode. Det handler om noget af det vores statsminister talte om: at passe på de udsatte

Det var ikke så svært at komme i tanke om, det var nok lidt sværere at komme i tanke om det bedste. Men for mig at se, er det bedste at vi nu en generation, der er blevet gjort opmærksomme på at huske det væsentlige.

Og opdage, at nogle at de ting, som vi før tænkte var umulige at leve uden faktisk slet ikke betyder noget. Det hører med til at blive voksen at erfare det. Og det hører med til at modnes at tage det med sig videre i livet. Det er det alle fortællinger om Jesus handler om, at gøre sig klart, hvad der er mål, succes og lykke her i livet.

Og måske har I opdaget det, det handler ikke om den nye iphone eller nyeste mode. Det handler om noget af det vores statsminister talte om: at passe på de udsatte. Vores bedsteforældre eksempelvis.

Det handler om at kunne være sammen i fællesskaber, -små som store, det handler ikke om mig, mig, mig… for det bliver simpelthen for kedeligt efter et par måneder der hjemme. Det er en gave, at I allerede har oplevet og erfaret det. Husk at tage det med jer.

Og hvor er Gud henne i alt der her rod, spørger nogen, hvorfor udsætter han os for det? Det tror jeg faktisk heller ikke, Gud gør. Jeg tror ikke, at Gud gør det her for at genere os, eller opdrage os eller udrydde os.

Jeg tror slet ikke, at det onde er noget, Gud gør eller står for. Jeg tror til gengæld på, at han er hos os præcis der hvor livet gør ondt, så vi ikke er der alene. Der, hvor det føles, som om vi er aller mest alene, der er Gud os faktisk allernærmest, da er vi slet ikke alene.

Sådan som han lovede det, da I blev døbt; 'Jeg vil være med jer alle dage indtil verden ende', -sådan siger han i enhver dåb, -og det er dét, han bekræfter i dag.

Publiceret 27 September 2020 09:00

Debat: Skovbyskolens bestyrelse om skolestruktur

Blandt vores mange skønne elever har vi knap 40 elever, som man med den nye skolestruktur vil flytte til Ungdomsskolens lokaler på Finlandsvej. Hverken de unge mennesker eller deres forældre laver meget larm, skriver protester eller står foran Fælleden med bannere. Men det er IKKE, fordi de er glade for det nye forslag. Slet ikke. De har simpelthen bare så mange andre udfordringer, som de skal kæmpe med i hverdagen.

Vi hører forældre fortælle, at de fx har brugt halvandet år på at kæmpe med deres barns selvmordstanker og nu har fundet et sted, som giver både faglig og social trivsel. Andre har kæmpet med skolevægring, diagnoser og svære sociale udfordringer, så der er ikke kræfter til at kæmpe endnu en kamp. Derfor forsøger vi som skolebestyrelse at råbe op på deres vegne.

Flertallet er væk

På Skovbyskolen har eleverne i Center Skovby efterhånden fået opbygget et socialt og fagligt fællesskab med almendelens udskoling til gavn for alle parter. Center Skovby-eleverne deltager i udskolingens gallafester, elevråd og det almindelige sociale samvær i frikvarterer og venskaber i fritiden. Alt sammen under hensyntagen til, hvad Center Skovby-eleverne magter. Det har taget tid at opbygge dette fællesskab, som er enormt vigtigt og inkluderende for alle parter.

På høringsmødet 7. oktober blev der fra Niels Ebbesensskolen gjort klart, at man ikke har de optimale rammer, hverken fysisk eller pædagogisk, og at det først skal til at bygges op. I Skovby har det taget det meste af 16 år! Det er et fællesskab, som modvirker, at man som elev i Center Skovby kan føle sig marginaliseret, kørt ud på et sidespor – en effekt vi frygter hos eleverne, hvis de skal placeres i et industrikvarter med kun sporadisk kontakt til andre unge, og hvor der bliver lang vej til Niels Ebbensensskolens faglokaler. I stedet bliver eleverne ekskluderet af fællesskaberne og stigmatiseret. Vi kan ikke se, hvordan de kan drage nytte af de fællesskaber, som findes på Campus, hvor eleverne er ældre og i gang med ungdomsuddannelser, som for de fleste af Center Skovby-elever ikke er realistiske fremtidsscenarier.

Forslaget skulle blandt andet imødekomme de pladsmæssige udfordringer, som Skovbyskolen står overfor i meget nær fremtid.

Politisk uenighed om politikernes ageren

Men lokalerne, som nu huser Center Skovby kan på ingen måde dække behovet for kapacitetsudvidelse på Skovbyskolen.

Vi hører forældre fortælle, at de fx har brugt halvandet år på at kæmpe med deres barns selvmordstanker og nu har fundet et sted, som giver både faglig og social trivsel

Deres nuværende vil være dyre at ombygge, hvis de skal rumme klasser fra almendelen. Og allerede året efter, vil der igen være brug for flere lokaler. Så det er en stakket frist.

For Skovbyskolens almendel vil en flytning af Center Skovby betyde en fattigere skole i en menneskelig og pædagogisk forstand.

Almendelen har stor glæde af at have fællesskab med Center Skovby. Personalet i almendelen profiterer af viden og kompetencer hos medarbejdere i specialtilbuddet til glæde for alle elever, der har brug for lidt ekstra hjælp enten socialt eller fagligt.

Columbusskolen har heldigvis fortsat sin placering i Skovby. Og tak for det!

Men også her er der store fordele ved et tæt samarbejde mellem de yngste elever i Columbusskolen og de ældre elever i Center Skovby, som oplever kontinuitet ved at forsætte deres skolegang på samme skole og med overlap i personale. Der er store faglige fordele ved at have hele skoleforløbet samlet på samme matrikel og med samme ledelse, som vil gå tabt i en omorganisering.

Kære politikere; I har en svær beslutning at træffe, men lad det ikke gå ud over de svageste og dem som ikke laver meget larm i høringsdebatten!

Båndet, broen og alt det andet

Ny bestyrelse i Projektforum Galten-Skovby