Brugere af hallen på Fælleden vil som nogle af de første blive mødt med de nye skilte, men skiltene vil også kunne ses ved andre haller og idrætsfaciliteter i Skanderborg Kommune over den kommende tid. Pressefoto

Brugere af hallen på Fælleden vil som nogle af de første blive mødt med de nye skilte, men skiltene vil også kunne ses ved andre haller og idrætsfaciliteter i Skanderborg Kommune over den kommende tid. Pressefoto

Skiltning for røgfri adgangsforhold rulles ud

Nye skilte ved haller og idrætsfaciliteter skal minde brugerne om at undlade tobaksrygning ved indgangene. Målet er at gøre rygning mindre synligt for de mange – især børn og unge - der færdes i idræts- og foreningsmiljøet.

De nye skilte bliver sat op i starten af september for at understøtte Skanderborg Kommunes standard for røgfri miljøer. Standarden blev vedtaget ad byrådet i foråret 2019 og rummer ud over røgfri adgangsforhold til kommunale haller og kommunalt støttede idrætsfaciliteter også røgfri skoletid og røgfri arbejdstid.

"Med skiltningen der understøtter røgfri adgangsforhold vil vi gerne være med til at beskytte børn og unge mod passiv rygning og samtidig gøre rygning mindre synligt, så de unge ikke fristes til at begynde at ryge. Lige nu er der 40 børn og unge under 18 år, der begynder at ryge hver dag, men målet er en røgfri generation i 2030," udtaler Tage Nielsen, formand for Kultur- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget i Skanderborg Kommune.

En venlig henstilling frem for forbud Skiltene der skal understøtte røgfri adgangsforhold, er udformet med teksten 'Tak fordi du ikke ryger ved indgangen'. Dermed er skiltene ikke udtryk for et egentlig forbud men blot en venlig henstilling til at slukke cigaretten eller ryge et mindre synligt sted.

Publiceret 26 September 2020 11:30

Debat: Skovbyskolens bestyrelse om skolestruktur

Blandt vores mange skønne elever har vi knap 40 elever, som man med den nye skolestruktur vil flytte til Ungdomsskolens lokaler på Finlandsvej. Hverken de unge mennesker eller deres forældre laver meget larm, skriver protester eller står foran Fælleden med bannere. Men det er IKKE, fordi de er glade for det nye forslag. Slet ikke. De har simpelthen bare så mange andre udfordringer, som de skal kæmpe med i hverdagen.

Vi hører forældre fortælle, at de fx har brugt halvandet år på at kæmpe med deres barns selvmordstanker og nu har fundet et sted, som giver både faglig og social trivsel. Andre har kæmpet med skolevægring, diagnoser og svære sociale udfordringer, så der er ikke kræfter til at kæmpe endnu en kamp. Derfor forsøger vi som skolebestyrelse at råbe op på deres vegne.

Flertallet er væk

På Skovbyskolen har eleverne i Center Skovby efterhånden fået opbygget et socialt og fagligt fællesskab med almendelens udskoling til gavn for alle parter. Center Skovby-eleverne deltager i udskolingens gallafester, elevråd og det almindelige sociale samvær i frikvarterer og venskaber i fritiden. Alt sammen under hensyntagen til, hvad Center Skovby-eleverne magter. Det har taget tid at opbygge dette fællesskab, som er enormt vigtigt og inkluderende for alle parter.

På høringsmødet 7. oktober blev der fra Niels Ebbesensskolen gjort klart, at man ikke har de optimale rammer, hverken fysisk eller pædagogisk, og at det først skal til at bygges op. I Skovby har det taget det meste af 16 år! Det er et fællesskab, som modvirker, at man som elev i Center Skovby kan føle sig marginaliseret, kørt ud på et sidespor – en effekt vi frygter hos eleverne, hvis de skal placeres i et industrikvarter med kun sporadisk kontakt til andre unge, og hvor der bliver lang vej til Niels Ebbensensskolens faglokaler. I stedet bliver eleverne ekskluderet af fællesskaberne og stigmatiseret. Vi kan ikke se, hvordan de kan drage nytte af de fællesskaber, som findes på Campus, hvor eleverne er ældre og i gang med ungdomsuddannelser, som for de fleste af Center Skovby-elever ikke er realistiske fremtidsscenarier.

Forslaget skulle blandt andet imødekomme de pladsmæssige udfordringer, som Skovbyskolen står overfor i meget nær fremtid.

Politisk uenighed om politikernes ageren

Men lokalerne, som nu huser Center Skovby kan på ingen måde dække behovet for kapacitetsudvidelse på Skovbyskolen.

Vi hører forældre fortælle, at de fx har brugt halvandet år på at kæmpe med deres barns selvmordstanker og nu har fundet et sted, som giver både faglig og social trivsel

Deres nuværende vil være dyre at ombygge, hvis de skal rumme klasser fra almendelen. Og allerede året efter, vil der igen være brug for flere lokaler. Så det er en stakket frist.

For Skovbyskolens almendel vil en flytning af Center Skovby betyde en fattigere skole i en menneskelig og pædagogisk forstand.

Almendelen har stor glæde af at have fællesskab med Center Skovby. Personalet i almendelen profiterer af viden og kompetencer hos medarbejdere i specialtilbuddet til glæde for alle elever, der har brug for lidt ekstra hjælp enten socialt eller fagligt.

Columbusskolen har heldigvis fortsat sin placering i Skovby. Og tak for det!

Men også her er der store fordele ved et tæt samarbejde mellem de yngste elever i Columbusskolen og de ældre elever i Center Skovby, som oplever kontinuitet ved at forsætte deres skolegang på samme skole og med overlap i personale. Der er store faglige fordele ved at have hele skoleforløbet samlet på samme matrikel og med samme ledelse, som vil gå tabt i en omorganisering.

Kære politikere; I har en svær beslutning at træffe, men lad det ikke gå ud over de svageste og dem som ikke laver meget larm i høringsdebatten!

Båndet, broen og alt det andet

Ny bestyrelse i Projektforum Galten-Skovby