Fra venstre ses Louise Overgaard Pedersen, Ejnar Jakobsen, Ove Krogsøe og Charlotte Klejs Vagner. Foto: Ole Jeppesen

Fra venstre ses Louise Overgaard Pedersen, Ejnar Jakobsen, Ove Krogsøe og Charlotte Klejs Vagner. Foto: Ole Jeppesen

1 million kroner til Byens Samlingssted i Gl. Rye

Nordea-fonden har netop bevilget 1 mio. kroner til et grønt partnerskab bestående af foreninger og ildsjæle i Gl. Rye. Pengene skal bruges til at realisere 'Byens Samlingssted'

Gl. Rye Byens Samlingssted er en udbygning og forskønnelse af torvet ved Dagli’Brugsen. Der vil blive etableret et offentligt toilet, nye opholdsområder med mini-scene, nye informationsplancher og en vejviser. Idéen til projektet opstod, da Gl. Rye Kro brændte ned i 2018, hvorved byen mistede et vigtigt samlingssted.

Tanken er, at pladsen skal danne ramme om sommerfest, julemarked og småkoncerter – men også spontan kaffehygge med naboen, is med ungerne med mere. Udefrakommende skal kunne bruge stedet som pitstop og turistinformation. Byens Samlingssted skal inspirere folk til at gøre holdt i stedet for at suse igennem byen.

Taknemmelige

Tilsagnet om økonomisk støtte vækker stor begejstring i det grønne partnerskab, som består af Borgerforeningen i Gl. Rye, Naturfond Gl. Rye, Foreningen Søhøjlandet / Greenways, Gl. Rye Mountain Bike Klub, Lyng Dal Hotel & Restaurant, FDF Gl. Rye, Gl. Rye Idrætsforening, Gl. Rye Skole, Gl. Rye Menighedsråd og Gl. Rye Brugsforening:

”Vi er vældig glade for den gode meddelelse, som giver os mulighed for at videreføre det grønne partnerskab og skabe et nyt samlingssted til glæde for alle i Gl. Rye. Arbejdet har været en fælles indsats fra de deltagende foreninger og institutioner, og alle har bidraget til slutproduktet. I styregruppen er vi meget taknemmelige for hjælpen og opbakningen,” siger Ove Krogsøe fra Naturfond Gl. Rye, som stod for at formulere den endelige ansøgning, i en pressemeddelelse.

Et visualisering af torvet, som er på tegnebrættet.

Et visualisering af torvet, som er på tegnebrættet.

Borgerforeningen i Gl. Rye har stået i spidsen for arbejdet med at udforme projekt og ansøgning. Formand Charlotte Klejs Vagner er stolt af resultatet og glæder sig til at realisere planen.

”Det har stor betydning for byen, at den fremstår pæn og indbydende. En forskønnelse af torvet foran Brugsen og bedre anvendelsesmuligheder af pladsen vil gavne både fællesskabet samt det generelle bybillede for både lokale og turister,” siger Charlotte Klejs Vagner.

Succesen med Byens Samlingssted giver ekstra blod på tanden med hensyn til udformningen af nye projekter:

”Gl. Rye er en aktiv by med mange ressourcestærke individer, der er fulde af spændende ideer. Derfor har vi næsten altid nye projekter i støbeskeen sammen med lokale. Nærmere kan jeg ikke komme det på nuværende tidspunkt, men der fifles i hvert fald med et par ideer til flere projekter rundt omkring i byen,” afslører Charlotte Klejs Vagner.

60 mio. kr.

Gl. Ryes grønne partnerskab har modtaget støtten fra Nordea-fondens Her bor vi-pulje på i alt 60 mio. kr., der uddeles til projekter, som styrker lokale fællesskaber og sammenhængskraften i mindre byer.

”Det syder og bobler ude i de små bysamfund, og med dette økonomiske rygstød får de mange lokale ildsjæle i Gl. Rye ekstra mulighed for at sætte deres virketrang i spil til gavn for fællesskabet," siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter godt liv.

Her bor vi-puljen havde ansøgningsfrist 1. august 2020, og i alt forventes cirka 150 mindre byer med 200-5.000 indbyggere at få støtte fra puljen til aktiviteter og fællesskaber.

gs

Publiceret 21 September 2020 10:00