Thorkild Rasmussen, genbrugsvejleder i Renosyd, deler ud af gode råd om affaldssortering til bydelsmødrene i Højvangen, Skanderborg. Foto: Renosyd

Thorkild Rasmussen, genbrugsvejleder i Renosyd, deler ud af gode råd om affaldssortering til bydelsmødrene i Højvangen, Skanderborg. Foto: Renosyd

Bydelsmødre i Skanderborg sorterer deres affald

Kvinder fra boligområdet Højvangen i Skanderborg inviterede Renosyd til at fortælle om sortering af affald

skanderborg Renosyd har besøgt Børnehuset i Højvangen på N.F.S. Grundtvigs Vej i Skanderborg.

Her blev de modtaget af Charlotte Strandgaard, der er projektleder i den boligsociale helhedsplan 'Projekt Højvangen'. Helhedsplanen arbejder på mange indsatsområder for at skabe tryghed og trivsel i Højvangen, og bydelsmødrene er én af de indsatser.

Bydelsmødre er en forening for kvinder med minoritetsbaggrund. De har alle taget uddannelsen til bydelsmor. I år er det 10 år siden, at det første hold bydelsmødre blev uddannet og flere kommer til.

Affaldsambassadører

Bydelsmødrene holder til i Børnehuset i Højvangen og mødes den sidste tirsdag i hver måned. De inviterer folk udefra ind til deres møder for at fortælle om emner, der interesserer dem, og som de gerne vil vide mere om.

Charlotte henvendte sig til Renosyd, da bydelsmødrene selv efterspurgte mere viden om sortering af deres affald. Som alle andre oplever de også udfordringer og usikkerheder, når de skal sortere deres affald hjemme i køkkenet.

"Bydelsmødrenes opgave er at formidle viden, men de bestemmer selv, hvilke emner de vil vide mere om. De fungerer som ambassadører her i Højvangen, og skal tage den nye viden med sig videre til andre kvinder og til resten af familien," forklarer Charlotte Strandgaard, som har stor tiltro til kvinderne og håber, det vil smitte af på nabolagets andre voksne og unge:

"En besked står altid stærkere, når man får den, fra én man kender. Og nu mente bydelsmødrene altså, at vi burde sætte mere fokus på, hvordan folk her i Højvangen sorterer sit affald."

Fokus på sortering

En tirsdag eftermiddag i august fik Renosyd og kvinderne en snak om affald og bæredygtighed og besøgte sammen de nedgravede affaldscontainere, der er placeret mange steder rundt langs med Højvangens stier.

Thorkild Rasmussen, genbrugsvejleder i Renosyd, havde forskellige typer affald med forbi Højvangen.

Sammen med bydelsmødrene fik de sorteret affaldet i de rigtige containere, og de fik samtidig en god snak om, hvorfor det er så vigtigt at sortere.

"Jeg er imponeret over deres engagement og er glad for, at de tog initiativ til, at vi skulle mødes. De stillede en masse gode spørgsmål, og jeg fik fornemmelsen af, at de lærte noget, på de timer vi havde sammen," siger Thorkild Rasmussen.

Thorkild Rasmussen bor selv i området og har derfor et særligt godt kendskab til mulighederne for sortering i Højvangen.

Renosyd og Skanderborg Andelsboligforening har desuden samarbejdet om etablering af et testkoncept i Højvangen, hvor der indsamles 11 forskellige affaldstyper i en slags sorteringsgård.

Hvad skal hvorhen?

Bydelsmødrene fik ny viden om, hvordan særligt nogle typer af affald skulle sorteres:

  • Pizzabakken skal i restaffald, fordi den har været i direkte kontakt med madvarer.
  • Spraydåsen (deodorant eller spray til håret) skal afleveres på genbrugspladsen som farligt affald.
  • Hård plast må komme i emballagecontaineren – det er hård plast, hvis det siger en lyd, når man slår på det. Men hvis man kan binde knude på det, er det blød plast, og skal enten i restaffald, eller samles i en klar sæk, og afleveres på genbrugspladsen.
  • • Stanniol/sølvpapir må gerne komme i containeren til emballage, da det er lavet af aluminium, som er et metal.
  • Emballagerne skal ikke rengøres med vand, de skal i stedet bare tømmes og/eller skrabes for indhold.

Publiceret 20 September 2020 10:00