Skanderborg Brass Band kunne fornylig opleves ved en sensommerkoncert i Byparken. Pressefoto

Skanderborg Brass Band kunne fornylig opleves ved en sensommerkoncert i Byparken. Pressefoto

Dirigentskifte i Skanderborg Brass Band

Anders Farstad svinger igen dirigentstokken

Skanderborg Efter COVID-19 nedlukningen er Skanderborg Brass Band startet op med en ny dirigent, idet Anders Farstad overtog dirigentstokken 1. august. Med Anders Farstad på podiet har bandet netop spillet en sensommerkoncert i Byparken.

Anders Farstad er ikke helt ny for orkestret, som han var tilknyttet for fem år siden. I de mellemliggende år har Anders Farstad hentet inspiration i arbejdet med andre orkestre, koncerter og musicals.

Næste mål for Skanderborg Brass Band er DM i Aarhus Musikhus, hvor Symfonisk sal ligger de fysiske rammer til dette års DM, hvis COVID-19 tillader det.

"Lige inden COVID-19 lukkede Danmark og Europa ned, deltog Skanderborg Brass Band i en underholdningskonkurrence afholdt i Jysk Musik og Teater, Silkeborg. Denne konkurrence kan man ikke tilmelde sig, man bliver inviteret til den, hvis Stævneledelsen bag finder, at bandet opfylder kravene om sværhedsgrad og underholdning. Og Skanderborg Brass Band ikke bare deltog, men fik også en fin 2.plads i elite-rækken. Det var en flot præstation, når man er oppe mod så stærkt et felt, som det der stillede op i år," fortæller Joan Mikkelsen, formand for Skanderborg Brass Band, i en pressemeddelelse. Hun fortsætter:

"Bandet nyder at spille til koncerter og formidle for publikum, hvad de mange timer i øvelokalet bliver brugt på. Det har fra starten været en grundlæggende tanke, at det skulle både være sjovt, men også med en vis seriøsitet at være medlem af bandet. Det betyder så også masser af forberedelse både samlet og alene, - og alle holder af det.Den samlende kraft er en entusiasme forankret i glæden ved den gode musik og ikke mindst at formidle denne glæde til publikum. Bandet spiller alt fra klassisk brassband musik, henover filmmusik, til populærmusik som Disney og Queen. Corona-nedlukningen har selvfølgelig også ramt Skanderborg Brass Band med en del aflyste koncerter – og manglende koncerthonorar. Nu håber vi på, at efteråret og vinteren vil give mulighed for igen at spille for hele byen," konstaterer formanden.

Orkestret spiller løbende til adskellige arrangementer året rundt – lige fra marchture, torve- og kirkekoncerter til nytårskoncerter med gak og gøgl, ligesom man holder formen vedlige ved deltagelse i DM og andre konkurrencer rundt om i landet.

gs

Publiceret 19 September 2020 07:00

Debat: Skovbyskolens bestyrelse om skolestruktur

Blandt vores mange skønne elever har vi knap 40 elever, som man med den nye skolestruktur vil flytte til Ungdomsskolens lokaler på Finlandsvej. Hverken de unge mennesker eller deres forældre laver meget larm, skriver protester eller står foran Fælleden med bannere. Men det er IKKE, fordi de er glade for det nye forslag. Slet ikke. De har simpelthen bare så mange andre udfordringer, som de skal kæmpe med i hverdagen.

Vi hører forældre fortælle, at de fx har brugt halvandet år på at kæmpe med deres barns selvmordstanker og nu har fundet et sted, som giver både faglig og social trivsel. Andre har kæmpet med skolevægring, diagnoser og svære sociale udfordringer, så der er ikke kræfter til at kæmpe endnu en kamp. Derfor forsøger vi som skolebestyrelse at råbe op på deres vegne.

Flertallet er væk

På Skovbyskolen har eleverne i Center Skovby efterhånden fået opbygget et socialt og fagligt fællesskab med almendelens udskoling til gavn for alle parter. Center Skovby-eleverne deltager i udskolingens gallafester, elevråd og det almindelige sociale samvær i frikvarterer og venskaber i fritiden. Alt sammen under hensyntagen til, hvad Center Skovby-eleverne magter. Det har taget tid at opbygge dette fællesskab, som er enormt vigtigt og inkluderende for alle parter.

På høringsmødet 7. oktober blev der fra Niels Ebbesensskolen gjort klart, at man ikke har de optimale rammer, hverken fysisk eller pædagogisk, og at det først skal til at bygges op. I Skovby har det taget det meste af 16 år! Det er et fællesskab, som modvirker, at man som elev i Center Skovby kan føle sig marginaliseret, kørt ud på et sidespor – en effekt vi frygter hos eleverne, hvis de skal placeres i et industrikvarter med kun sporadisk kontakt til andre unge, og hvor der bliver lang vej til Niels Ebbensensskolens faglokaler. I stedet bliver eleverne ekskluderet af fællesskaberne og stigmatiseret. Vi kan ikke se, hvordan de kan drage nytte af de fællesskaber, som findes på Campus, hvor eleverne er ældre og i gang med ungdomsuddannelser, som for de fleste af Center Skovby-elever ikke er realistiske fremtidsscenarier.

Forslaget skulle blandt andet imødekomme de pladsmæssige udfordringer, som Skovbyskolen står overfor i meget nær fremtid.

Politisk uenighed om politikernes ageren

Men lokalerne, som nu huser Center Skovby kan på ingen måde dække behovet for kapacitetsudvidelse på Skovbyskolen.

Vi hører forældre fortælle, at de fx har brugt halvandet år på at kæmpe med deres barns selvmordstanker og nu har fundet et sted, som giver både faglig og social trivsel

Deres nuværende vil være dyre at ombygge, hvis de skal rumme klasser fra almendelen. Og allerede året efter, vil der igen være brug for flere lokaler. Så det er en stakket frist.

For Skovbyskolens almendel vil en flytning af Center Skovby betyde en fattigere skole i en menneskelig og pædagogisk forstand.

Almendelen har stor glæde af at have fællesskab med Center Skovby. Personalet i almendelen profiterer af viden og kompetencer hos medarbejdere i specialtilbuddet til glæde for alle elever, der har brug for lidt ekstra hjælp enten socialt eller fagligt.

Columbusskolen har heldigvis fortsat sin placering i Skovby. Og tak for det!

Men også her er der store fordele ved et tæt samarbejde mellem de yngste elever i Columbusskolen og de ældre elever i Center Skovby, som oplever kontinuitet ved at forsætte deres skolegang på samme skole og med overlap i personale. Der er store faglige fordele ved at have hele skoleforløbet samlet på samme matrikel og med samme ledelse, som vil gå tabt i en omorganisering.

Kære politikere; I har en svær beslutning at træffe, men lad det ikke gå ud over de svageste og dem som ikke laver meget larm i høringsdebatten!

Båndet, broen og alt det andet

Ny bestyrelse i Projektforum Galten-Skovby