Thomas Cordtz. Pressefoto

Thomas Cordtz. Pressefoto

Træk på kassen og spar på administrationen:

Konservative går enegang med nyt budgetudkast

Skattestigninger er ikke nødvendige, mener Thomas Cordtz (C), der nu sammen med Det Konservative Folkeparti i Skanderborg har stillet ændringsforslag til budgettet

Præcis som i det budgetforlig, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten præsenterede onsdag, prioriterer Det Konservative Folkeparti i Skanderborg også et løft af skole- og børneområdet, en sikring af velfærdsniveauet på ældreområdet og mere grøn omstilling.

Men måden, det skal finansieres på, er ikke gennem skattestigninger, sådan som partierne bag budgetforliget ønsker at gøre.

"Vi har udarbejdet et stærkt borgerligt budgetforslag, der løser de store udfordringer, kommunen står overfor, uden at skatten sættes op," siger det konservative byrådsmedlem, Thomas Cordtz.

"Vores budget slår fast med syvtommersøm, at skattestigninger ikke er nødvendige. Med omprioriteringer og besparelser når vi i hus alligevel. Vi har trods alt et budget på 3,9 mia. kr.," understreger han.

"I erkendelse af de store udfordringer vi har på børne- og ældreområdet, lægger vi op til præcis samme investeringer i skoler, dagtilbud og plejekapacitet, som flertallet ønsker. Men derud over har vi sikret at drikkevareordningen på ældreområdet ikke spares væk, og at der ikke gennemføres den planlagte millionbesparelse af værdighedsmidlerne, lige som ErhvervSkanderborg styrkes med et øget tilskud," forklarer Thomas Cordtz.

"På skole- og dagtilbudsområdet ruller vi også besparelser tilbage på 10 mio. kr., lige som vi også har fundet ekstra midler til en øget indsats over for fravær skolerne," oplyser han.

Grøn omstilling med hjælp fra Erhvervslivet

Med budgetforslaget lægger Det Konservative også op til, at den grønne omstilling skal ske i tæt samarbejde med erhvervslivet.

"Hvor flertallet med den netop indgåede budgetaftale fokuserer mest på, hvor mange penge, der bruges på den grønne omstilling, er vi mere fokuserede på effektive løsningerne og på at inddrage den store ekspertise, der er mht. grøn omstilling og optimering i erhvervslivet," konstaterer Thomas Cordtz.

"Der er gjort gode erfaringer og skabt solide resultater i andre kommuner, der viser, at erfaringer og idéer fra virksomhederne kan bringes i spil," uddyber han og henviser blandt andet til Guldborgsund Kommune, der har sparet knap fem millioner kr. og næsten 1000 tons CO2 ved at samarbejde med en energivirksomhed om at renovere en stor del af kommunens bygninger.

"Skanderborg Kommune kan med fordel udnytte mulighederne for et tættere samarbejde med private virksomheder om grønne løsninger, der for eksempel kan reducere udledningen af CO2 og begrænse mængden af affald," peger Thomas Cordtz på.

Sparer 5 mio. kr gennem udlicitering

Et andet fokusområde for de konservative er udviklingen af velfærden og konkurrenceudsættelsen af flere tekniske opgaver og støttefunktioner.

"I Skanderborg er det kun omkring 31 procent af de tekniske opgaver og støttefunktioner som rengøring, it-drift og vejvedligeholdelse, som i dag bliver løst i samarbejde med private virksomheder. De bedste kommuner er oppe på 45 procent, og strækker derved også skattekronerne længere," mener Thomas Cordtz.

Samlet set lægger de konservative derfor op til at Økonomiudvalget igangsætter et analysearbejde, der både skal afdække mulighederne for samarbejde med erhvervslivet om den grønne omstilling og ligeledes undersøge mulighederne for øget konkurrenceudsættelse af flere tekniske opgaver og støttefunktioner.

"Målsætningen er driftsbesparelser på det tekniske område på 5 mio. kr." oplyse Thomas Cordtz og forklarer, at det foreslås, at Økonomiudvalget på baggrund af analysearbejdet udarbejder en række anbefalinger, der skal indgå i de kommende års budgetlægninger.

Med store anlægsudgifter og behov for investeringer i velfærden kan det ikke undgås, at det konservative forslag gør indhug i kassebeholdningen.

Træk på kassen

"Der er et stort træk på kassebeholdningen, men heldigvis har Skanderborg Kommune en solid beholdning, så vi har råd til det også uden at gå komme på kant med den økonomiske politik. Endvidere mener vi ikke, at kommunen skal polstre kassen unødvendigt. I sidste ende udgøres kassebeholdningen af penge skatteyderne har indbetalt, og de bør komme borgerne til gode i form af øget velfærd," siger han.

Der ud over findes pengene i det konservative budgetforslag ved besparelser på administration og på beskæftigelsesindsatsen, og så udsættes byggeriet af en ny svømmehal i Skanderborg også med et år.

"I løbet 2021 skal det afdækkes, hvilke idræts- og kulturfaciliteter, der kan blive behov for i de kommende ti år set i lyset af det stigende befolkningstal. For os er det helt naturligt, der ud over svømmehalsprojektet i Skanderborg også tages stilling til projekterne, der arbejdes med i hhv. Ry og Klank, og at det gøres i forbindelse med den afklaring, der skal finde sted i løbet af 2021. Derfor vil vi udsætter byggeriet i Skanderborg ind til den afklaring foreligger," forklarer Thomas Cordtz.

Thomas Cordtz mener ikke, der er luft i økonomien til svømmehalsprojekter i 2021 grundet de store anlægsbehov på børne-, skole-, og ældreområdet, som lægger beslag på det økonomiske råderum. I stedet lægger han op til fornyede drøftelser i forbindelse med budget 2022-2025.

bo

Publiceret 17 September 2020 13:28