Hylke Landsbyråd har af NordeaFonden fået godt 570.000 kr. til udbyningen af et nyt samlingssted i Hylke.

Hylke Landsbyråd har af NordeaFonden fået godt 570.000 kr. til udbyningen af et nyt samlingssted i Hylke.

Til lykke:

Nordea-fonden kaster millioner efter lokale projekter

Gl. Rye, Mesing, Hylke, Veng, Stjær og Ejer Bjerge begaves

Af
Claus Sonne

Seks projekter i Skanderborg Kommune kan med god grund gnide sig i hænderne. De er nemlig blevet begavet med penge fra Nordea-fondens Her bor-vi puljen, en pulje på 60 mio. kr. fra Nordea-fonden, der skal "tilskynde borgere til at fremme det gode liv i mindre bysamfund".

De seks lokale projekter er følgende:

Mesing Mesing Forsamlingshus for alle: Tilbygning til Mesings lokale forsamlingshus, der med projektet vil få udvidet sin funktionalitet og sit aktivitetsniveau til glæde for det lokale fællesskab. Beløbet: 729.207 kr.

Gl. Rye Indretning af Byens Samlingssted v/Borgerforeningen i Gl. Rye: Etablering af et samlingssted med faciliteter til ophold, formidling samt større og mindre offentlige aktiviteter på en plads ved Brugsen i Gl. Rye. Beløb: 1 mio. kr.

Veng Veng Skole og Børnehus v/Skanderborg Kommune: Faciliteter, rekreativ infrastruktur og formidling. Beløb: 1 mio. kr.

Stjær Stjær Fælleshave - fællesskaber som ringe i vandet v/Stjær Sogns Borgerforening: Etablering af en fælleshave i landsbyen Stjær, hvor lokale kan mødes på tværs af generationer og samles om et udendørsliv. Fælleshaven skal være et sted som inviterer til leg, ophold og aktivitet - med multifunktionelle faciliteter. Beløb: 380.626 kr.

Ejer Bjerge Outdoormødesteder v/Foreningen Ejre Bjerge: Etablering af fire byrum i fire byer i landsbyklyngen Ejer Bjerge. Rummene afspejler de fire steders styrkepunkter, men med en fælles visuel rød tråd. Beløb: 460.000 kr.

Hylke Mennesker møder mennesker i fællesskab v/Hylke Landsbyråd: Etablering af et samlingssted i Hylke med skatepark, legeplads, madpakkehus og bytorv. Beløb. 570.500 kr.

Fakta

Her bor vi'-puljen

  • Puljen er på 60 mio. kr. som uddeles i to runder; september og oktober
  • Der kunne søges fra 100.000 kr. til 1 million kr. per projekt.
  • Bysamfund på mellem 200 og 5.000 indbyggere kunne søge støtte til initiativer, der styrker fællesskabet.
  • Der er godt 1.300 mindre bysamfund i Danmark og de bebos af ca. 1,2 mio. mennesker.
  • Hovedstadsområdet eller andre storbyområder, herunder bydele kan ikke modtage støtte.
  • For de, der ikke nåede at søge Her bor vi-puljen, er der heldigvis stadig mulighed for at søge Lokalpuljen.

Læs mere på www.nordea-fonden.dk

Publiceret 17 September 2020 11:30