Tirsdag aften lykkedes det forhandlerne fra Socialdemokratiet, Venstre, DF, Det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. Fra venstre Trine Frengler (A), Martin Frausing Poulsen (O), Anne Heeager (B), Borgmester Frands Fischer (A), Jens Szabo (V), Claus Leick (F), Jørgen Naut (A) og Peter Kjær (Ø). Foto: Grethe Bo

Tirsdag aften lykkedes det forhandlerne fra Socialdemokratiet, Venstre, DF, Det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. Fra venstre Trine Frengler (A), Martin Frausing Poulsen (O), Anne Heeager (B), Borgmester Frands Fischer (A), Jens Szabo (V), Claus Leick (F), Jørgen Naut (A) og Peter Kjær (Ø). Foto: Grethe Bo

Mere velfærd og et tryk på skattepedalen

27 ud af 29 byrødder er enige om Skanderborgs budget for de kommende fire år. Det byder på mere velfærd, men også en ekstra stramning af skatteskruen

Af
Grethe Bo Madsen

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikal Venstre, SF og Enhedslisten nåede i aftes til enighed om et budget for de kommende fire år.

Et budget, hvis ambition er at stoppe de seneste års spiral af velfærdsforringelser og sætte turbo på de helt nødvendige investeringer i byggeri af nye daginstitutioner, skoler, plejecentre, idrætsfaciliteter samt infrastruktur, der er en konsekvens af den store befolkningstilvækst, Skanderborg oplever.

Kun de Konservatives Thomas Cordtz og Alternativets Mira Issa Bloch støtter ikke op om forliget.

Budgettet indeholder penge øremærket til blandt andet den nye skole i Hørning og en ny skole i Ry samt plejeboliger i Galten og Skanderborg. Desuden er der sat penge af til ombygninger og renoveringer på dagtilbudsområdet og på flere af kommunens skoler, der i flere år har haltet bagefter.

Samlet set vil anlægsinvesteringerne over de næste 10 år løbe op i 1,7 mia. kr., og en meget stor del af det beløb, nemlig hele 957 mio. kr., falder indenfor de kommende fire år.

"Som borgmester er jeg glad for budgettet og for den samarbejdsvilje, der ligger bag budgetaftalen. Jeg læste i sidste uge at flertallet var ved at smuldre. Så det er forbløffende med et så godt samarbejde, at vi nu er 27 ud af 29, der støtter op om budgettet. Det er godt at have med i bagagen i forhold til de svære beslutninger vi står overfor, at vi også der finder nogle brede løsninger," konstaterer borgmester Frands Fischer (S).

"Med budgetforliget fortsætter vi med at sikre plads til vores børn og unge på skoler og i børnehaver - og til vores ældre borgere på plejecentre. Vel at mærke uden at gå på kompromis med en robust og ansvarlig økonomiske politik," understreger han.

Skat op med 0,3 pct.

Hele herligheden kommer dog ikke af sig selv, og derfor er forligspartierne også enige om at hæve skatten, som de kommuner, der har tabt penge på udligningsreformen, har fået mulighed for at gøre uden at blive ramt af økonomiske sanktioner fra staten.

I første omgang sættes skatten op med 0,12 pct. i 2021 voksende til 0,3 pct. i 2023. Dog har partierne aftalt, at skatten skal sænkes igen, hvis det viser sig, at Skanderborgs tab på udligningsreformen ikke bliver så stor som forventet.

"Vi har brug for penge til massive anlægsinvesteringer i børnehaver, skoler og plejeboliger. Derfor er vi i forligskredsen enige om, at vi skal udnytte den mulighed, vi har lige nu for at hæve skatten en smule, uden at staten straffer os. Vi er også enige om, at skatten kan sættes ned igen, når behovet for at bygge nyt aftager. Og det er også en del af aftalen, at skattestigningen skal sænkes, hvis det viser sig, at Skanderborg Kommune taber mindre end forventet på Udligningsreformen," siger Frands Fischer.

Netop spørgsmålet om skat var medvirkende til at Venstre forlod budgetforhandlingerne, men drøftelser i weekenden mellem borgmesteren og Jens Szabo, Venstres nye spidskandidat, bragte Venstre tilbage i budget-folden

"Skanderborg er i den lykkelige situation, at rigtig manger vælger at bosætte sig her, men vælksten er også en udfordring. Budgetaftalen giver mulighed for at sætte massivt ind og sætte gang i de nødvendige byggerier af pasningstilbud, skoler og plejecenter. Det er vigtigt for os, at vi ikke bare betingelsesløst hæver skatten, men vi tager også ansvar, og derfor er vi med her. Der er så mange gode elementer i den aftale, vi nu er enige om, og iøvrigt tager vi stilling til skatten hver år," konstaterer Jens Szabo.

Skoler og dagtilbud i front

Ved budgetforhandlingerne er byrødderne desuden blevet enige om, at den aktuelle høring omkring en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet skal respekteres, og at alle parter i øvrigt står frit ved den endelige behandling af forslaget.

Strukturforsalget er regnet ind i budgettet med en virkning på 205 mio. kr. på anlægssiden, og skulle dele eller hele strukturforslaget ende med ikke at blive vedtaget, har byrødderne desuden givet hinanden håndslag på, at pengene i givet fald skal findes, når man om et år i igen trækker i budget-arbejdstøjet.

Den årlige driftsbeparelse på 11 mio. kr. til et kvalitetsløft på skole og dagtilbudsområdet, som strukturforslaget forventes at frigive, er ikke regnet ind i budgettet. De penge vil først blive udmøntet, hvis strukturforslaget vedtages senere på året.

En ekstra klat flødeskum til skole- og dagtilbudsområdet er der også blevet plads til i det nye budget.

Først og fremmest er den rammebesparelse på 10 mio. kr. årligt, byrødderne vedtog i forbindelse med budgetforhandlingerne sidste år, er lagt i graven. Samtidig er der afsat 5 mio. kr. de næste to år til kapacitetstilpasning. Pengenen skal bruges til at sætte fokus på modulbyggerier i høj kvalitet. Desuden afsættes der 1,5 mio kr. årligt til et indsatsteam på tværs af skolerne, der skal hjælpe elever med et stort fravær.

Klimavenligt budget

Et grønt og bæredygtigt aftryk har partierne også fået flettet ind i budgettet. Klimapuljen øges med 1,8 mio. kr. årligt, så den når op på et samlet årligt budget på 4,8 mio. kr. Det giver mulighed for ansættelse af en grøn frontmedarbejder, til kan styrke klimaindsatsen og hjælpe borgere til at leve og handle grønt og klimarigtigt. Samtidig oprettes en ny klima- og miljøskov, der blandt andet skal styrke biodiversiteten.

Bæredygtig trafik på to hjul får yderligere 2 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, så der igen er 5 mio. kr. årligt til at etablerer nye cykelstier. Samtidig udfases kommunale benszin- og dieselbiler og erstattes med elbiler i takt med, at bilparken udskiftes.

Publiceret 16 September 2020 17:45