Grønt lys til Grøn-byggeri ved Lillesø

Politikerne siger ja til privat byggeri ned til Lillesø i Skanderborg - trods protester

Af
Claus Sonne

Som bekendt bygges der nærmest overalt i Skanderborg Kommune, og især i downtown Skanderborg står byggerierne i kø. Nu kan et nyt af slagsen skrives på listen, selv om der endnu ikke er indsendt en konkret byggeansøgning.

Miljø- og Planudvalget har nemlig i enighed sagt ja til opførelsen af en helårsbebyggelse på en grund beliggende på Adelgade 15-17, nærmere betegnet lige bag den bygning, der huser Hebe Rygcenter, der dog ikke har noget med denne sag at gøre. Ejeren af grunden er Ejnar Grøn, der selv vil bo i byggeriet, fremgår det af sagens akter, for at komme tættere på den administrative del af sin virksomhed, der også ligger på Adelgade 15-17.

Politikerne har ellers fået en henvendelse fra Skanderborg Menighedsråd, der ejer bygningen på Adelgade 13, altså præstegården.

Sådan ser udkastet til et evt. byggeri på Adelgade 15-17, ned til Lillesø, ud.

Sådan ser udkastet til et evt. byggeri på Adelgade 15-17, ned til Lillesø, ud.

Menighedsrådet har anmodet om at få ændret lokalplan 1034, så byggeriet ikke bliver muligt, blandet andet med henvisning til, at 80 procent af udsigten fra præstegården forsvinder, hvis der bygges på nabogrunden.

Vi vil ikke løbe fra vores ord

Anmodningen er sendt efter opfordring fra Århus Stift, der mener, "at kommunen bør udarbejde en ny lokalplan, der tilgodeser rammerne for at sikre en kvalitativ bevarelse af rammerne for Skanderborgs historiske struktur". Der henvises endvidere til en udtalelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, der også taler byggeriet imod.

Når medlemmerne af Miljø- og Planudvalget har sagt ja til byggeriet, handler det om troværdighed, forklarer udvalgsformand Claus Leick (SF).

Grunden på Adelgade 15-17 ser i dag således ud.

Grunden på Adelgade 15-17 ser i dag således ud.

"Vi er nødt til at respektere, hvad der ifølge de eksisterende bestemmelser er givet lov til. Da grunden blev købt i 2009 skete det med en udsigt til, at der kunne bygges på grunden. Det kan vi anstændigvis ikke løbe fra," siger Claus Leick og tilføjer:

"Kunne vi starte på en frisk med de rammer, vi nu arbejder hen mod, havde vores beslutning måske været anderledes. Men vi vil ikke løbe fra vores ord," siger han.

I december 2019 konstaterede Skanderborg Kommunes afdeling for byggesager, at "det er vores vurdering, at der fortsat er mulighed for at opføre byggeri på ejendommen, så længe lokalplan nr. 1034 er gældende for ejendommen."

Publiceret 16 September 2020 11:30