Mira Issa Bloch og Alternativet er længere ikke en del af budgetforhandlingerne.

Mira Issa Bloch og Alternativet er længere ikke en del af budgetforhandlingerne.

Alternativet er ude af budgetforhandlingerne i Skanderborg Kommune

Grøn omstiling og skatten er blandt årsagerne

Af
Claus Sonne

Alternativet, der i byrådet er repræsenteret af Mira Issa Bloch, har forladt de igangværende budgetforhandlinger. Partiet sætter i en pressemeddelelse ord på sit farvel:

I Alternativet gik vi til forhandlinger for at skabe et grønt og social retfærdigt budget.

Det mener vi slet ikke vores budget bliver i tilstrækkelig grad, og derfor kan vi ikke skrive under på budget aftalen.

Der er særligt fire grunde til, at vi går ud af budgettet:

• Vi skal ikke bare tale og skrive om den grønne omstilling, vi skal også finansiere den. Vores klimakrise er så alvorligt, at vi også i Skanderborg skal sætte betydelige beløb på budgettet til at skabe grøn omstilling. Det mener vi langt fra bliver tilfældet. Vi mener med dette budget, at Skanderborg kommune endnu engang viser, at den er uambitiøs, og ikke er en kommune som reelt ønsker at løfte den grønne dagsorden.

• Når vi hæver skatten går det også udover dem, som har den laveste indkomst, og det skal vi kompensere for. Vi mener ikke, at budgettet kommer til at kompetencere tilstrækkelig. Vi mener, det er problematisk, at vi har en økonomisk politik, som siger at målet er at bruge ca. 125 millioner på anlæg og vi så vil bruge langt mere. Vi vil bruge xxx i 2022 . Det er penge, som går fra drift/varme hænder. Det betyder, at vi kunne have haft xxx millioner mere til drift/varme hænder.

• Vi mener, at den måde den nye skolestruktur indgår i budgettet kan anskues problematisk, men det er meget komplekst.

"Jeg kan pga. af tavshedspligt fra forhandlingerne ikke konkretisere mere, før budgettet er endeligt ude. Jeg vil i løbet af ugen kommet med mit bud på et budget, som både er grønt og socialt ansvarligt," siger Mira Issa Bloch.

Publiceret 14 September 2020 15:00