Lokalet er indrettet, så det kan rumme en hel årgang med to klasser. Foto: Privat

Lokalet er indrettet, så det kan rumme en hel årgang med to klasser. Foto: Privat

Indvielse af nyt lokale på Virring Skole

Virring Skole vil indføre årgangs-undervisning, hvor to klasser undervises i samme lokale

virring Fredag 4. september klippede formand for Undervisnings- og Børneudvalget, Trine Frengler, snoren til 3. årgangs nye klasselokale på Virring Skole.

Lokalet er det tidligere naturfagslokale, som er blevet renoveret i løbet af foråret. Lokalet er indrettet, så det kan rumme en hel årgang med to klasser. Baggrunden er, at Virring Skole gerne vil indføre årgangsundervisning - det vil sige, at to klasser undervises i samme lokaler – altid med to lærere på. Formålet med dette er blandt andet at skabe bedre muligheder for differentieret undervisning, fleksible holddelinger og større muligheder for børnene at få skabt interessefællesskaber.

En sidegevinst er, at lærerne lærer af hinanden, når de er sammen i undervisningen – 2+2 bliver til 5. Endvidere er det en stor fordel, hvis den ene lærer f.eks. er på kursus; så kan undervisningen fortsætte som planlagt. Ud over det spritnye lokale har skolen investeret i nye møbler fra Enviroment for Learning I stedet for en traditionel opstilling med stole og borde, er der købt møbler, der fremmer forskellige læringsmiljøer. Møblernes farver indikerer forskellige zoner – grøn er alle-zone; gul er stille-zone, blå er samarbejdszone. Endvidere er der indrettet arbejdspladser til elever, der har særlig brug for at være skærmet. I grøn zone er der en samlingstrappe; i gul zone er der en læsehule og krea-borde.

Efter Trine Frenglers tale blev der drukket børnechampagne og spist kage.

I dagens anledning havde alle eleverne iført sig "Bevar-Hylke-Skole" t-shirts. En påmindelse om, at også børn og voksne fra Virring bakker op om Hylke Skole.

Publiceret 13 September 2020 11:00