En svineavler fra Skanderborg-kanten kom i den administrative skammekrog pga. et for høj medicinforbrug i sin besætning. Arkivfoto

En svineavler fra Skanderborg-kanten kom i den administrative skammekrog pga. et for høj medicinforbrug i sin besætning. Arkivfoto

Nævn afviser klage over svine-medicinforbrug

Af
Claus Sonne

Dyrevelfærd En svineavler fra Skanderborg-kanten har af Miljø- og Fødevareklagenævnet fået afvist en klage over en afgørelsen fra Fødevarestyrelsen om et for højt medicinforbrug.

Fødevarestyrelsen konstaterede i foråret 2018, ved at kigge på landmandens medicinbestillinger i det såkaldte VetStat-system, at svineavleren havde overskredet de fastsatte grænseværdier i forhold til loven om antibiotikaforbruget.

Konsekvensen blev et påbud om nedbringelse af antibiotikaforbruget, og forbud mod at opbevare og anvendeantibiotikaholdige lægemidler til opblanding i foder og vand, hvis dette er genordineret mere end en gang. Besætning blev desuden placeret i kategorien 'Skærpet rådgivning'.

Svineavleren anført i sit høringssvar i 2018, at han lå inde med 1 kilo af medicinen 'Tylan', der ikke var åbnet. Han anmodede derfor om en genberegning af medicinforbruget uden det nævnte kilo, men det har først Fødevarestyrelsen og Miljø- og Fødevareklagenævnet afvist.

Publiceret 12 September 2020 09:30