En kommunal godkendelse af Hørning Produkthandel var i orden, siger klagenævn.

En kommunal godkendelse af Hørning Produkthandel var i orden, siger klagenævn.

Hørning Produkthandel: Naboklage over kommunal tilladelse er blevet afvist

Af
Claus Sonne

Hørning Det var i orden, da Skanderborg Kommune 23. november 2018 besluttede, at eksisterende aktiviteter og udvidelse af aktiviteterne hos Hørning Produkthandel ikke er omfattet af krav om en miljøvurdering og en § 25-tilladelse.

Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort - og dermed afvist en klage fra en gruppe frustrerede naboer.

Sagen om Hørning Produkthandel har kørt i årevis. Skanderborg Kommune 'arvede' virksomheden fra det tidligere amt i 2008. Allerede her var problematikken, at virksomheden ligger side om side med privat beboelse.

I 2014 underkender Natur- og Miljøklagenævnet en miljøgodkendelse udstedt til Hørning Produkthandel af Skanderborg Kommune.

I maj 2016 melder Skanderborg Kommune firmaet til politiet i for overtrædelse af lovgivningen på miljøområdet, og i december 2017 bliver firmaet idømt en bøde på 50.000 kr. for bevidst at have overtrådt lovgivningen.

En dom som sagens anklager betegner som 'meget mild'.

Dommen til trods blåstempler Skanderborg Kommune i 2018 de forhold, Hørning Produkthandel var dømt for ikke at overholde. Det får naboerne til at klage - og stille spørgsmålstegn ved blandt andet de støjmålinger, som Skanderborg Kommune har lagt til grund for sin tilladelse fra november 2018. Kommunen skriver blandt andet følgende i sin tilladelse:

"Støjpåvirkningen vil være hyppig, da den vil forekomme, når virksomheden er i drift, men den vurderes at være acceptabel."

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Publiceret 11 September 2020 11:30