Det er Dover Menighedsråd, der har anmodet om at få rejst en fredningssag over mindestenen og anlægget på dets nuværende placering ved Skanderborgvej. På billedet ses til højre menighedsrådsmedlem Kristian Jensen og menighedsrådformand Erna Andersen. Arkivfoto: Grethe Bo

Det er Dover Menighedsråd, der har anmodet om at få rejst en fredningssag over mindestenen og anlægget på dets nuværende placering ved Skanderborgvej. På billedet ses til højre menighedsrådsmedlem Kristian Jensen og menighedsrådformand Erna Andersen. Arkivfoto: Grethe Bo

Nix pille: Mindesten "fredet" indtil videre

Slots- og Kulturstyrelsen går nu ind i sagen om mindeanlægget for andelspioneren Anders Nielsen. Nu skal deres eksperter vurdere, om anlægget skal fredes

Af
Grethe Bo Madsen

kulturarv Hvis byrødderne havde forestillet sig, at flytningen af et mindeanlæg for andelspioneren Anders Nielsen var en lille sag, der knap nok behøver politisk indblanding, kan de godt tro om igen.

Mindestenen er igen på Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget dagsorden 9. september, men her bliver det ikke muligt for pille ved mindeanlæggets placering.

Seneste nyt på den front er nemlig, at Dover Menighedsråd har bedt Slots- og Kulturstyrelsen om at få rejst en fredningssag over mindestenen og anlægget på dets nuværende placering ved Skanderborgvej.

Grundlag for fredning

Styrelsen har kigget materiale og beskrivelser igennem og finder, at der er god grund til at kigge nærmere på en fredning.

"På baggrund af de tilsendte oplysninger og på grundlag af oplysninger om Anders Nielsens virke og betydning finder vi, at der er grundlag for en fortidsmindefredning af mindesmærket for Anders Nielsen. Vi har derfor iværksat en fredningssag, hvor det lokale arkæologiske tilsynsmuseum, Moesgård Museum, vil besigtige og beskrive fortidsmindet" skriver konsulent Lars Bjarke Christensen, fra Slots- og Kulturstyrelsen i et brev til Skanderborg Kommune.

Kan beslutte at bevare mindesten lokalt

Og sådan en fredningsvurdering har ifølge Museumsloven opsættende virkning. Byrødderne må derfor vente på fredningsmyndighedernes afgørelse, inden de kan træffe en beslutning om at flytte mindestenen. De kan imidlertid sagtens en gang for alle beslutte, at mindestenen skal blive, hvor den er.

Siden Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget behandlede spørgsmålet om mindestenens placering i august er det kommet frem, at det faktisk er mest sandsynligt, at det er Skanderborg Kommune, der ejer mindeanlægget, og ikke Landbrug og Fødevarer, sådan som organisationen ellers påstod i et brev til kommunen.

Nu er det derfor alene op til politikerne i Skanderborg Kommune at bestemme, om mindestenen skal bliver der, hvor Anders Nielsens enke, Kirstine, placerede det - og fik tinglyst en servitut med krav om, at anlæg og mindesten for stedse skal opretholdes - eller om man vil flytte mindestenen til Vestermølle, sådan som Vestermølle Møllelaugs bestyrelse ønsker det - hvis altså Slots- og Kulturstyrelsen ikke freder mindeanlægget.

"Det er jo det, jeg hele har peget på, og jeg kan med en vis tilfredshed konstatere, at flere af mine byrådskolleger nu giver mig ret," siger Venstres næstformand af Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, Birte M. Andersen og fortsætter.

Kulturarven udtyndes

"En flytning af mindeanlægget til Vestermølle er helt forkert i mine øjne. For det første mister man autenticiteten ved at fjerne mindestenen fra det lokale område, hvor Anders Nielsen havde sit virke. Det er her, Svejstrup Østergård er, og det er her, han er begravet på Dover Kirkegård. Derfor placerede hans enke mindeanlægget her. For det andet er Vestermølle godt nok i dag en kommunalejet grund, men hvad nu hvis kommunen engang i fremtiden ønsker at sælge grunden. Skal en ny ejer så være forpligtet overfor et kunstigt mindeanlæg?"

Birte M. Andersen peger på, at hun allerede tilbage i 2019 foreslog udvalget, at man skulle få udarbejdet en oversigt over den lokale kulturarv i Skanderborg Kommune for i samarbejde med kulturinstitutioner og det lokale foreningsliv at styrkes formidlingen om kulturarven.

Det er blevet til forslaget 'På sporet at den lokale kulturarv', som Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget netop nu har med til de igangværende budgetforhandlinger.

Publiceret 09 September 2020 18:00