Køreplan holder:

Stilling Station er klar i 2022

Der tages hul på projektet lige om lidt

Af
Claus Sonne

Trafik Det kan godt være, at togene ikke altid kører til tiden, men køreplanen for Stilling Station, hvor der skal være et trinbræt, holder. Brættet vil derfor være klar til indvielse i 2022.

I et svar til Folketingets transportudvalg oplyser Banedanmark nemlig, at projektet i løbet af efteråret 2020 sendes i udbud med henblik på detailprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale til entreprenørudbud. Detailprojektering, entreprenørudbud og indgåelse af entreprenørkontrakt vil foregå i 2021, mens Banedanmarks del af projektet er planlagt til udførelse i foråret 2022.

Skanderborg Kommune vil, oplyser Banedanmark, gøre sin del af projektet færdigt i sommeren 2022.

Arbejdsfordelingen i projektet er som følger:

Banedanmark:

  • Perron (90 x 2,5 m) på begge sidder ved Lynghøjvej bro
  • Adgangsveje til begge perroner
  • Grussti mellem den sydlige perron og den gamle stationsbygning på Stationsvej

Skanderborg Kommune:

  • Gangbro samt tilhørende trapper til perron fra Lynghøjvej
  • Forplads samt parkeringsareal langs banen på Østervej
  • Forbedring/opgradering af P-forholdene ved SuperBrugsen syd for banen

I april og maj 2022 vil et af sporene på ved Stilling Station blev afspærret af tre omgange, blandt andet i forbindelse med etablering af en ny perron.

Borgmester Frands Fischer (S) glæder sig over, at tidsplanen holder.

"Vi går jo og glæder os til, at der igen kommer et stoppested i Stilling, så ja, jeg er selvfølgelig tilfreds med, at planen holder, så vi kan blive færdige i 2022.," slår han fast.

Publiceret 08 September 2020 11:30