Borgmester Frands Fischer (S) skal i de kommende uger forsøge at samle byrødderne om et budget, der baner vej for de nødvendige anlægsinvesteringer i nye daginstitutioner, skoler og ældreboliger, der venter forude som en konsekvens af den store befolkningstilvækst. Spørgsmålet om skattestigninger spøger i kulissen. Pressefoto

Borgmester Frands Fischer (S) skal i de kommende uger forsøge at samle byrødderne om et budget, der baner vej for de nødvendige anlægsinvesteringer i nye daginstitutioner, skoler og ældreboliger, der venter forude som en konsekvens af den store befolkningstilvækst. Spørgsmålet om skattestigninger spøger i kulissen. Pressefoto

Budget:

Sol i dag - sorte skyer i morgen

Byrødderne er i gang med forhandlingerne om budgette for de kommende fire år. Spørgsmålet om en skattestigning lurer i kulissen

Af
Grethe Bo Madsen

Budget "Det fosser ind med penge!" lød det optimistiske budskab fra Venstres Anders Rosenstand Laugesen, da byrådet i sidste uge førstebehandlede budgettet for de kommende fire år.

Det positive budskab er ikke helt ved siden af.

Venligsindet bloktilskud

Solskin har nemlig ramt Skanderborg i form et bloktilskud, der tilgodeser kommunens demografiske udfordringer med en høj befolkningstilvækst og mange børn.

Dertil kommer en udvikling under coronakrisen, hvor det ikke er gået nær så slemt som forventet med udgifterne på arbejdsmarkedsområdet, og skatteindtægterne derfor heller ikke er faldet nær så meget som på landsplan.

Skanderborg høster derfor en økonomiske saltvandsindsprøjtning gennem statens Corona-kompensation.

Uligning æder gevinsten

Men sorte skyer venter i horisonten, for udligningsreformen, der koster Skanderborg ekstra 42,5 mio. kr. årligt i udligning til andre kommuner, indfases over de kommende fire år, og udhuler gevinsten.

Derfor står Anders Rosenstand Laugesen alene med det positive budskab om pengene, der fosser ind på kistebunden.

Kommunens økonomi for det kommende år ser dog langt fra så sort ud, som ved budgetforhandlingerne sidste efterår, hvor Skanderborg fik et ordentlig gok i velfærden med besparelser på 60 mio. kr.

Men sagen er den, at selvom det tekniske budget for 2021 og 2022 byder på et pænt overskud på driften, så balancerer det bare lige i 2023, og i 2024 går det i minus.

Skattestigning i vente?

Det harmonerer meget dårligt med et solidt overskud på driften og en god kassebeholdning, som er helt afgørende for at få råd til de nødvendige investeringer på daginstitutions-, skole- og ældreområdet, når Skanderborg indenfor de næste 10 år bliver en kommune med mere end 70.000 indbyggere.

For at kunne gennemføre alle disse anlægsinvesteringer kræver det et solidt overskud på den ordinære drift og en god kassebeholdning.

Hvordan byrødderne vil opnå det, bliver det centrale tema for budgetforhandlingerne, hvor et af spørgsmålene bliver, hvorvidt de enkelte partier vil nikke ja eller nej til skattestigninger.

Publiceret 08 September 2020 19:30