Onsdag eftermiddag inden byrådsmødet havde borgere fra Hylke og Bjedstrup arrangeret en imponerede demonstration foran Fælleden. Hverken det eller borgerforslaget om at bevare landsbyskolerne, der på få dage fik 2500 underskrifter, var dog nok til at forhindre, at forslaget til en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet blev sendt i høring. Foto: Grethe Bo

Onsdag eftermiddag inden byrådsmødet havde borgere fra Hylke og Bjedstrup arrangeret en imponerede demonstration foran Fælleden. Hverken det eller borgerforslaget om at bevare landsbyskolerne, der på få dage fik 2500 underskrifter, var dog nok til at forhindre, at forslaget til en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet blev sendt i høring. Foto: Grethe Bo

Borgerforslag fes ud i ingenting

Knap 2500 underskrifter indsamlet på få dage imponerede byrødderne, men reddede ikke landsbyskolerne

Af
Grethe Bo Madsen

Borgerforslag Skanderborg Kommunes første borgerforslag nogensinde, som på ganske få dage fik knap 2500 underskrifter, fik ikke den forventede virkning, da byrødderne havde det på dagsordenen onsdag i sidste uge.

Borgerforslaget, der handlede om at bevare samtlige landsbyskoler, var rejst af borgere i Hylke og Bjedstrup, der med det nye forslag til skolestruktur står til at miste deres landsbyskoler.

I forslaget pegede de på, at op mod en tredjedel af kommunens borgere bor på landet, og at fællesskaberne her er centreret om landsbyskolerne. Derfor rammer det ekstra hårdt, hvis landsbyskolerne lukkes.

Men i stedet for at sætte en stopper for, at forslaget til en ny struktur for skoler og dagtilbud blev sendt i høring, var borgerforslaget placeret sådan på dagsordenen, at forslaget til ny struktur blev behandlet lige inden, byrødderne skulle tage stilling til det indkomne borgerforslag.

Politikerne mente derfor ikke længere det gav mening at behandle borgerforslaget og besluttede i stedet, til stor fortrydelse for tilhørerne i byrådssalen, at spørgsmålet om bevarelse af landsbyskolerne skal afklares i den videre behandling af den nye struktur.

Inden det kom dertil, havde borgmester Frands Fischer (S) peget på, at det faktisk ikke er muligt at stille et forslag til noget, der allerede er på dagsordenen.

"Jeg har i demokratiets navn alligevel sat det på dagsordenen," understregede han.

Det fik DF's Martin Frausing Poulsen på talerstolen for at konstatere, at forslaget meget behændigt var placeret, så det ikke gav mening, og forslå, at man i stedet byttede om på de to punkter på dagsordenen. En opfordring, der blev gentaget af Anders Rosenstand Laugesen (V) og Mira Issa Bloch (Å), men ikke fik opbakning af de øvrige byrådsmedlemmer.

Publiceret 08 September 2020 18:00