Thomas Cordtz. Arkivfoto

Thomas Cordtz. Arkivfoto

Ikke så meget som en bøjet 5-øre

Thomas Cordtz, konservativt byrådsmedlem, Skanderborg, Lyngvej 14, 8680 Ry

Debat I budgetforhandlingerne står byrådet over for store udfordringer med at få pengene til at slå til. Det er der ikke noget nyt i. Men nyt er det dog, at vi i årene fremover skal vinke farvel til yderligere 42 mio. kr. som følge af den skandaløse udligningsreform, der blev indgået af S, R, SF, Å og V.

Pga. den bliver det endnu sværere i de kommende år at finde overskud til at sikre velfærden og imødegå de stigende udgifter til sundheds- og ældreområdet, til handicap- og psykiatriområdet og til skoler og dagtilbud.

Venstrefløjen i byrådet ønsker at sætte skatterne op for at løfte velfærden. Men sættes skatten op løfter vi ikke velfærden med så meget som en bøjet 5-øre.

En skattestigning kan kun godt og vel dække, det vi mister i udligning, og vi læsser bare regningen for Mette Frederiksens udligningsreform direkte over på de lavtlønnede. De rammes hårdest, fordi kommuneskatten er 'flad'.

At hæve kommuneskatten er således - for at bruge et af venstrefløjens egne udtryk - ikke videre solidarisk. Pga. det skrå skatteloft ender vi med en omvendt Robin Hood, hvor de rige så godt som fredes, mens der tages fra de mindre rige.

For os konservative handler det i stedet om, at vi prioriterer midlerne og sikrer, at de kommer derhen, hvor de gør bedst gavn OG holder igen med nye budget- og driftsudvidelser.

Jeg er optimist og mener, at udfordringerne er til at løse inden for de eksisterende rammer, uden at borgerne skal til lommerne. Vi har trods alt en økonomi på godt 3,7 mia. kr. årligt. Pengene KAN findes, hvis vi holder igen med udgifter til fx nye puljer, nye udvalg, cykellæn og gratis elcykler til borgerne.

Byrådet budgetoverførte tidligere på året hele 50 mio. kr. af uforbrugte midler på administration. De skal bringes i spil. Det er trods alt skatteborgernes penge, og de skal komme dem til gavn.

Skanderborg Kommune kunne også udlicitere flere af de tekniske opgaver og derved strække skattekronerne længere. Bemærk venligst, jeg skrev tekniske opgaver. Der er ikke tale om at udlicitere fx ældreplejen. Desuden har vi Danmarks ottende dyreste jobcenter. Selvfølgelig skal ledige hjælpes. Men udgifter på godt 140 mio. kr. årligt og en 8. plads er for meget. Nogle af de penge kan bruges bedre.

Det er som altid klare konservative mål, at sikre bedre vilkår for vores erhvervsliv og at sikre den borgernære kernevelfærd generelt. Vi vil sikre, at der også er råd til de varme hænder og de anlæg, der er behov for - ikke kun de næste par år - men de næste mange år. Det kræver benhårde prioriteringer, hvis det skal lykkes, ja, men det kan faktisk lade sig gøre.

Publiceret 07 September 2020 06:00

Debat: Skovbyskolens bestyrelse om skolestruktur

Blandt vores mange skønne elever har vi knap 40 elever, som man med den nye skolestruktur vil flytte til Ungdomsskolens lokaler på Finlandsvej. Hverken de unge mennesker eller deres forældre laver meget larm, skriver protester eller står foran Fælleden med bannere. Men det er IKKE, fordi de er glade for det nye forslag. Slet ikke. De har simpelthen bare så mange andre udfordringer, som de skal kæmpe med i hverdagen.

Vi hører forældre fortælle, at de fx har brugt halvandet år på at kæmpe med deres barns selvmordstanker og nu har fundet et sted, som giver både faglig og social trivsel. Andre har kæmpet med skolevægring, diagnoser og svære sociale udfordringer, så der er ikke kræfter til at kæmpe endnu en kamp. Derfor forsøger vi som skolebestyrelse at råbe op på deres vegne.

Flertallet er væk

På Skovbyskolen har eleverne i Center Skovby efterhånden fået opbygget et socialt og fagligt fællesskab med almendelens udskoling til gavn for alle parter. Center Skovby-eleverne deltager i udskolingens gallafester, elevråd og det almindelige sociale samvær i frikvarterer og venskaber i fritiden. Alt sammen under hensyntagen til, hvad Center Skovby-eleverne magter. Det har taget tid at opbygge dette fællesskab, som er enormt vigtigt og inkluderende for alle parter.

På høringsmødet 7. oktober blev der fra Niels Ebbesensskolen gjort klart, at man ikke har de optimale rammer, hverken fysisk eller pædagogisk, og at det først skal til at bygges op. I Skovby har det taget det meste af 16 år! Det er et fællesskab, som modvirker, at man som elev i Center Skovby kan føle sig marginaliseret, kørt ud på et sidespor – en effekt vi frygter hos eleverne, hvis de skal placeres i et industrikvarter med kun sporadisk kontakt til andre unge, og hvor der bliver lang vej til Niels Ebbensensskolens faglokaler. I stedet bliver eleverne ekskluderet af fællesskaberne og stigmatiseret. Vi kan ikke se, hvordan de kan drage nytte af de fællesskaber, som findes på Campus, hvor eleverne er ældre og i gang med ungdomsuddannelser, som for de fleste af Center Skovby-elever ikke er realistiske fremtidsscenarier.

Forslaget skulle blandt andet imødekomme de pladsmæssige udfordringer, som Skovbyskolen står overfor i meget nær fremtid.

Politisk uenighed om politikernes ageren

Men lokalerne, som nu huser Center Skovby kan på ingen måde dække behovet for kapacitetsudvidelse på Skovbyskolen.

Vi hører forældre fortælle, at de fx har brugt halvandet år på at kæmpe med deres barns selvmordstanker og nu har fundet et sted, som giver både faglig og social trivsel

Deres nuværende vil være dyre at ombygge, hvis de skal rumme klasser fra almendelen. Og allerede året efter, vil der igen være brug for flere lokaler. Så det er en stakket frist.

For Skovbyskolens almendel vil en flytning af Center Skovby betyde en fattigere skole i en menneskelig og pædagogisk forstand.

Almendelen har stor glæde af at have fællesskab med Center Skovby. Personalet i almendelen profiterer af viden og kompetencer hos medarbejdere i specialtilbuddet til glæde for alle elever, der har brug for lidt ekstra hjælp enten socialt eller fagligt.

Columbusskolen har heldigvis fortsat sin placering i Skovby. Og tak for det!

Men også her er der store fordele ved et tæt samarbejde mellem de yngste elever i Columbusskolen og de ældre elever i Center Skovby, som oplever kontinuitet ved at forsætte deres skolegang på samme skole og med overlap i personale. Der er store faglige fordele ved at have hele skoleforløbet samlet på samme matrikel og med samme ledelse, som vil gå tabt i en omorganisering.

Kære politikere; I har en svær beslutning at træffe, men lad det ikke gå ud over de svageste og dem som ikke laver meget larm i høringsdebatten!

Båndet, broen og alt det andet

Ny bestyrelse i Projektforum Galten-Skovby