Claus Nickelsen er ny spildevandschef. Pressefoto

Claus Nickelsen er ny spildevandschef. Pressefoto

Ny spildevandschef hos Skanderborg Forsyning

Claus Nickelsen, som er uddannet civilingeniør, er ny mand i sædet

Skanderborg Forsyning har ansat Claus Nickelsen i den nyoprettede stilling som spildevandschef. Han er civilingeniør med mange års ledelseserfaring med forsyning, teknik, miljø og natur i både kommunal og privat sammenhæng, og også i fritiden er naturen et vigtigt omdrejningspunkt.

Skanderborg Forsyning har en helt central rolle for lokalsamfundet i Skanderborg Kommune ved at rense spildevand for alle borgere og virksomheder i kommunen, levere drikkevand til flere end 6300 borgere og udføre klimaprojekter, der forebygger oversvømmelser og skaber rekreativ værdi.

Forsyningen har nu samlet alle spildevandsaktiviteter under én chefstilling. Det skal sikre sammenhæng mellem kernedrift og udviklingsprojekter, så forsyningen kan imødegå sine primære, fremtidige udfordringer – stor befolkningstilvækst i kommunen og voksende miljøkrav i en tid med øgede regnmængder fra klimaforandringer.

Det fælles bedste

Den nye chef er nu fundet og der er tale om en stærk faglig og ledelsesmæssig profil, nemlig Claus Nickelsen, som efter en mangeårig lederkarriere på teknik- og miljøområdet i blandt andet Cowi og Aarhus Kommune ser frem til at komme til Skanderborg, hvis udvikling han har holdt øje med gennem længere tid.

"Jeg er som leder meget optaget af, at kommunen, borgerne og forsyningen arbejder sammen for det fælles bedste og udvikler byområderne sammen. Det passer godt med den tilgang, Skanderborg Kommune er kendt for, hvor man udvikler på nærdemokratiet og borgerne bliver inddraget i skabelsen af deres egne lokalsamfund, eksempelvis ved klimaprojekter. Jeg kan godt lide at arbejde i tæt samspil med borgerne og den natur, det hele handler om, og her har Skanderborg Forsyning store ambitioner," siger Claus Nickelsen og fremhæver Låsby Søpark som et projekt, der kommer både lokalsamfund, kommune og forsyning til gode.

Claus Nickelsen er oprindeligt uddannet civilingeniør med speciale i spildevand og har foruden topledelse arbejdet med renseanlæg, kloakering, klimatilpasning og digitalisering. Han var chef for kloakforsyningen i Aarhus Kommune, før forsyningsområdet blev adskilt fra den kommunale organisation som Aarhus Vand.

mj

Publiceret 07 September 2020 13:00