Iben Johanne Thomsen er sognepræst i Gl. Rye. Pressefoto

Iben Johanne Thomsen er sognepræst i Gl. Rye. Pressefoto

Klumme:

Det utilgivelige klarer Gud

Af
Iben Johanne Thomsen

klumme Findes der tilgivelse for det utilgivelige?

Jeg bliver af og til spurgt om det som præst, og har tumlet med det mange gange.

Der tales ofte i kirken om tilgivelsen, men hvad egentlig når det utilgivelige rammer os?

Hvordan forholder vi os, når det er os, der er offer, hvad enten det nu er i det store eller det små? Kan vi tilgive?

Der er gjort mange forsøg på det. Ud fra en tanke om, at vi først frisættes af det, der er overgået os, når vi tilgiver vores bøddel.

Forfatteren Kristian Ditlev Jensen har et sted beskrevet, hvordan han forsøgte at gå igennem en tilgivelsesproces.

Som barn blev han gennem tre år udsat for seksuelt overgreb, som han senere skrev om i bogen 'Det bliver sagt'.

Da bogen udkom, fik han en henvendelse fra krænkeren, der bad om undskyldning og tilgivelse for det skete.

Kristian Ditlev Jensen gjorde et forsøg. Han forsøgte at finde det sted i sig, hvor han kunne tilgive.

Ikke kun for den andens skyld, men også for at blive sat fri af det skete. For at få et værdigt liv igen, som han siger et sted. Men han kunne ikke. Tilgivelsen ville ikke indfinde sig.

Men han fandt ud af noget andet. At han måtte lære at leve med, at det skete var sket. Forsone sig med, at hans liv altså var blevet sådan her, en skæbne modvilligt påført ham af en anden.

Tilgivelsen derimod måtte han overlade til Gud.

Og netop dette, at overlade sin voldsmand til Gud, gav ham den fornødne afstand til det skete, så han kunne leve med det.

Jeg fik, siger han, dette tredje synspunkt ind, som Gud er. Offer og gerningsmand har hvert sit synspunkt. Det er to forskellige historier, to forskellige oplevelser, to forskellige forståelser.

De to historier er ud over at være uforsonlige også uforenelige. For den ene betyder det måske så godt som ingenting, for den anden betyder det alt. Pointen er at der er et tredje synspunkt, nemlig Guds synspunkt.

Guds synspunkt er, at han kan skelne, hvad offeret ikke selv kan. Gud kan skelne, sådan kan man sige det, mellem gerninger og gerningsmand.

Han kan se ud over gerningerne, og hen til et menneske, hvad vi ikke har mulighed for. Vi kan ikke skelne, hvad et menneske har gjort mod os fra det menneske i sig selv.

Men hvad vi ikke kan, kan Gud.

Gud kan tilgive det utilgivelige. Ja i virkeligheden kan han ikke andet. For tænk, hvis Gud alene tilgav det tilgivelige. Hvad ville det være for en tilgivelse?

Eftergivenhed kunne man snarere kalde det.

Tilgivelse må altid, hvis den skal batte noget, være tilgivelse af det utilgivelige. Det tilgivelige tilgiver sig selv. Det utilgivelige – det må vi overlade til Gud.

Publiceret 06 September 2020 06:30