Corona-restriktioner satte sit præg på borgermødet, hvor alle, der ønskede ordet, måtte iføre sig mundbind. Foto: Grethe Bo Madsen

Corona-restriktioner satte sit præg på borgermødet, hvor alle, der ønskede ordet, måtte iføre sig mundbind. Foto: Grethe Bo Madsen

Alken udvikles fra (for?) mange sider

Med planer om både generationsfællesskaber, almennyttige boliger og et friplejehjem er der mange udviklingsplaner i pibelinen for Alken

Af
Grethe Bo Madsen

borgermøde Godt 100 mødte op på Fælleden mens andre fulgte med fra Alken Mejeri, da der tirsdag aften i sidste uge var borgermøde om generationsfællesskabet Fabulas og Alken Friplejehjem.

Lad det være sagt med det samme: Alken taler ikke med en stemme, men med mange stemmer, når det handler om udviklingen af fremtidens landsby.

Stemningen var generelt positiv overfor planerne om et friplejehjem ved Alken. En enkelt kritisk røst pegede på at projektet ikke burde realiseres, da friplejehjemmet ikke er baseret på bæredygtighed.

Stemningen var generelt positiv overfor planerne om et friplejehjem ved Alken. En enkelt kritisk røst pegede på at projektet ikke burde realiseres, da friplejehjemmet ikke er baseret på bæredygtighed.

Alkens DNA under pres

Mange meninger blev repræsenteret på mødet, både de, der med glæde byder velkommen til Alken Friplejehjem, Fabulas generationsfællesskab samt almennyttige boliger fra Skanderborg Andelsboligforening (SAB), såvel som de, der er skeptiske overfor projekternes placering og landsbyens evne til at tage godt imod og integrere de mange nye Alken-borgere.

Her er det især spørgsmålet om, hvad den store tilflytning vil gøre ved selve landbyens DNA, der optager mange, herunder Julie Abildgaard, formand for Alken borgerforening.

"Jeg tror ikke, det er en dårlig ide at udbygge, men det er mange nye boformer og en stor forandringsproces, vi kigger ind i. Det kan godt opleves som en modstand, men handler måske også om, at vi skal have tid til at vænne os til tanken. Alken udvikler sig hele tiden, og det er vigtigt, at projekterne er lokalt forankrede," understregede hun.

Enkelte pegede desuden på, at byens udvikling er essentielt for chancen for at få lov til at beholde såvel skole som trinbræt - en pointe, der øjeblikkeligt hældte benzin på bålet i forhold til politikernes forslag om at lukke Bjedstrup Skole.

Mange så muligheder i Fabulas tanker om generationsfællesskaber, men der var også kritiske røster i forhold til, hvormange nye borgere det vil bringe til Alken.

Mange så muligheder i Fabulas tanker om generationsfællesskaber, men der var også kritiske røster i forhold til, hvormange nye borgere det vil bringe til Alken.

Hvor stort bliver det?

Michael Eberhard fra Fabulas blev rost for at have lyttet til landsbyen, men blev også gang på gang bedt om at redegøre for projektets tiltænkte omfang. Et svært spørgsmål, da tanken netop er, at den beslutning skal ske i dialog med borgerne.

SAB's direktør Erlings Weber Jensen var dog meget tydelig: "I har på workshops i forbindelse med projektet 'Liv i landsbyerne' givet udtryk for, at I gerne vil have almennyttige boliger. Det vil vi gerne være med til at bygge, men for at det er rentabelt, er det nødt til at have en vis volumen. Vi skal op på en 25 boliger cirka, for at det kan betale sig," konstaterede han.

Fakta

Indsend dine ideer

  • Før en eventuel planlægning af projekterne ønsker Skanderborg Byråd at høre borgernes egne ideer og forslag til etablering af et bofællesskab og et friplejehjem i Alken.
  • Du kan indsende dit input til Skanderborg Kommune, Plan og Byudvikling, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg frem til og med 8. september.

Publiceret 05 September 2020 11:30