Landbrug & Fødevarer har trukket i land og er nu ikke længere sikre på, at de rent faktisk ejer stenen. Det ændrer på grundlaget for byrådets beslutning om at give grønt lys til, at Anders Nielsens mindeanlæg kan flyttes til Vestermølle. Sagen er nu sendt tilbage til Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget til fornyet behandling. Arkivfoto: Grethe Bo

Landbrug & Fødevarer har trukket i land og er nu ikke længere sikre på, at de rent faktisk ejer stenen. Det ændrer på grundlaget for byrådets beslutning om at give grønt lys til, at Anders Nielsens mindeanlæg kan flyttes til Vestermølle. Sagen er nu sendt tilbage til Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget til fornyet behandling. Arkivfoto: Grethe Bo

1-0 til Dover Menighedsråd:

Mindesten tilhører ikke Landsbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer har kigget en ekstra gang på skødet over Anders Nielsens mindeanlæg og er ikke længere skråsikre på, at de ejer mindestenen

Af
Grethe Bo Madsen

Mindesten Det sidste punktum er langt fra sat i sagen om Anders Nielsens mindeanlæg. Ganske kort inden Økonomiudvalgets møde i sidste uge, hvor udvalget skulle tage stilling til Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling om at give et kommunalt grønt lys til en flytning af mindestenen til Vestermølle, fik borgmester Frands Fischer en opringning fra direktør i Landbrug og Fødevarer, Flemming Nør-Pedersen.

Behandlet på forkert grundlag

I modsætning til organisationens udmelding i forsommeren mener Landbrug og Fødevarer nu, at det måske alligevel ikke er dem, der ejer mindestenen. Og det sætter en kæp i hjulet på en hurtig politisk beslutning om at sige ja til en flytning af mindestenen til Vestermølle.

Dermed fortsætter kampen mellem en gruppe lokale Svejstrup-borgere, der ønsker at bevare mindeanlægget der, hvor Anders Nielsens enke placerede det, og Vestermølle Møllelaugs ønske om at bringe mindestenen til Vestermølle, hvor der i forvejen er et virtuelt museum over andelspioneren Anders Nielsen.

"Det var en klar del af præmissen i behandlingen af sagen i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, at Landbrug og Fødevarer ejer mindestenen. Det fremgik tydeligt af de juridiske notater, organisationen har sendt til os, at de ejer mindestenen og vil flytte den ud af kommunen, hvis vi ikke vil være med til at flytte den til Vestermølle," forklarer Frands Fischer.

L&F trækker i land

Kultur,- Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget har derfor ikke i deres behandling af sagen taget stilling til ejerforholdene, men alene set på spørgsmålet om, hvorvidt der er noget til hinder for at flytte mindestenen fra en kommunalejet grund til en anden, nemlig Vestermølle. Og det nåede udvalget på sit møde i august frem til, at der ikke var.

"Sådan som jeg hører det, så trækker Landbrug og Fødevarer nu i land og betvivler, at det rent faktisk er dem, der ejer mindestenen, i hvert fald i forhold til den meget utvetydige måde, de udtrykte det på tidligere. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget at sende sagen tilbage til Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, så vi kan sørge for, at sagen bliver behandlet på en ordentlig og anstændig måde," understreger Frands Fischer, og tilføjer:

"Det gjorde indtryk på mig, da der blev meldt ud, at man ville flytte mindestenen til en anden kommune. Jeg er glad for, at vi har sådan et mindesmærke i Skanderborg Kommune, særligt når Anders Nielsen er født og opvokset her og havde sit virke her. Det er en god fortælling. Nu kan vi se på sagen ud fra nogle andre præmisser," konstatere han med hentydning til, at Landbrug og Fødevarer ikke kan flytte mindestenen ud af kommunen, hvis de ikke ejer mindestenen.

Intet bevis for ejerskab

Sofie Faltum, juridisk seniorkonsulent hos Landbrug og Fødevarer, fortæller til UgeBladet, at de nye meldinger kommer efter, at organisationen har rådført sig med eksterne advokater.

"Vi har talt med eksterne advokater, der ikke med sikkerhed kan lægge skødet på mindestenen til grund for, at det er Landbrug og Fødevarer, der ejer Anders Nielsens mindesten. Vi har ikke fundet særskilt dokumentation for det, hvorfor vi ikke kan disponere over stenen på det grundlag," siger hun.

"Det ændrer ikke på, at vi står fast på det, vi hele tiden har sagt, nemlig at vi bakker op om, at stenen får en placering på Vestermølle. Vi er blandt de påtaleberettigede, og har fra vores side givet grønt lys til, at deklarationen i skødet kan aflyses efter aftale med Skanderborg Kommune. Men i forhold til beslutningen om, hvor mindestenen skal stå, der er det op til Skanderborg Kommune," forklarer Sofie Faltum.

Publiceret 04 September 2020 11:41