Amanda Ericon Andersen fra Skanderborg står bag det nystartede firma AEArt. Pressefoto

Amanda Ericon Andersen fra Skanderborg står bag det nystartede firma AEArt. Pressefoto

Nyt firma: Amanda fletter kunst, positivitet og taknemlighed sammen

AEArt laver kunsttryk, der udtrykker anerkendelse af egenskaber

Amanda Ericon Andersen fra Skanderborg står bag det nystartede firma AEArt, der laver kunsttryk, der udtrykker anerkendelse af personlige egenskaber og interesser samt værdsætte særlige begivenheder og relationer.

"Med plakaterne kan du give en betydningsfuld gave, som kan glæde og inspirere dine kære, eller dig selv, i dagligdagen," forklarer Amanda Ericon Andersen, der tegner og maler plakaterne som herefter trykkes papir, der er CO2 neutralt, Svanemærket og FSC mærket.

"Jeg vil gøre noget godt for andre mennesker og planeten, derfor støtter AEArt Klimatræ.dk., så for hver 20. solgte plakat, donerer AEArt et træ.

Amanda Ericon Andersen udtrykker sin kunst med en stilart, hun selv har opfundet og kalder braid-line art.

"Det er kunst, der fletter symbolik med positivitet, taknemlighed og styrket selvværd. Det er en enkel og simpel stil, der rummer meget dybde. Designet taler til fantasien og viser i sin enkelthed karakteristika og evnen til at identificere gennem simpelhed og abstrakthed. Braid-line art stilen bringer det spændende frem i symbolik ved at udtrykke noget og samtidig opfordre den enkelte til at påføre kunsten egen betydning. Det, at linjen fletter over og under sig selv, skaber dybde og giver 3D effekt. Det giver liv til stregen," forklarer hun.

Jeg kender fra egen erfaring, at det kan være svært at anerkende sig selv. Jeg ved også, hvor godt det kan føles, når jeg anerkender mine styrker

Amanda Ericon Andersen er i starten af 20’erne, født og opvokset i Skanderborg.

"Jeg har altid hygget mig med at være kreativ. Det har gennem tiden udviklet sig og jeg bruger i dag kreativiteten til at udtrykke mig selv med. Jeg kender fra egen erfaring, at det kan være svært at anerkende sig selv. Jeg ved også, hvor godt det kan føles, når jeg anerkender mine styrker. At tvivle på, om jeg er god nok, er en udfordring, jeg altid har kæmpet med," fortæller hun og fortsætter:

"Jeg har lært gennem tiden, at positive affirmationer gør det nemmere at tro på mig selv især, hvis Jeg tager anerkendelserne helt ind. Jeg håber for alle, at de kan blive bedre til at værdsætte sig selv og se sit værd ligesom jeg selv ønsker at blive bedre til det. Derfor har jeg lavet disse plakater. Jeg har selv valgt tre plakater, som jeg identificerer mig med og som styrker mig: Jeg er sansestærk, hvilket giver mig en særlig evne til at sanse indtryk, som jeg med mine følelser kan udtrykke gennem min kunst. Jeg er positiv og den energi og udstråling ønsker jeg at sprede til mine omgivelser. Jeg er passioneret, hvilket giver mig drivkraft til at gøre en forskel."

På søndag holder AEArt udstilling i Designmejeriet i Stilling fra kl. 14.30-17.30.

Publiceret 04 September 2020 07:00

Debat: Skovbyskolens bestyrelse om skolestruktur

Blandt vores mange skønne elever har vi knap 40 elever, som man med den nye skolestruktur vil flytte til Ungdomsskolens lokaler på Finlandsvej. Hverken de unge mennesker eller deres forældre laver meget larm, skriver protester eller står foran Fælleden med bannere. Men det er IKKE, fordi de er glade for det nye forslag. Slet ikke. De har simpelthen bare så mange andre udfordringer, som de skal kæmpe med i hverdagen.

Vi hører forældre fortælle, at de fx har brugt halvandet år på at kæmpe med deres barns selvmordstanker og nu har fundet et sted, som giver både faglig og social trivsel. Andre har kæmpet med skolevægring, diagnoser og svære sociale udfordringer, så der er ikke kræfter til at kæmpe endnu en kamp. Derfor forsøger vi som skolebestyrelse at råbe op på deres vegne.

Flertallet er væk

På Skovbyskolen har eleverne i Center Skovby efterhånden fået opbygget et socialt og fagligt fællesskab med almendelens udskoling til gavn for alle parter. Center Skovby-eleverne deltager i udskolingens gallafester, elevråd og det almindelige sociale samvær i frikvarterer og venskaber i fritiden. Alt sammen under hensyntagen til, hvad Center Skovby-eleverne magter. Det har taget tid at opbygge dette fællesskab, som er enormt vigtigt og inkluderende for alle parter.

På høringsmødet 7. oktober blev der fra Niels Ebbesensskolen gjort klart, at man ikke har de optimale rammer, hverken fysisk eller pædagogisk, og at det først skal til at bygges op. I Skovby har det taget det meste af 16 år! Det er et fællesskab, som modvirker, at man som elev i Center Skovby kan føle sig marginaliseret, kørt ud på et sidespor – en effekt vi frygter hos eleverne, hvis de skal placeres i et industrikvarter med kun sporadisk kontakt til andre unge, og hvor der bliver lang vej til Niels Ebbensensskolens faglokaler. I stedet bliver eleverne ekskluderet af fællesskaberne og stigmatiseret. Vi kan ikke se, hvordan de kan drage nytte af de fællesskaber, som findes på Campus, hvor eleverne er ældre og i gang med ungdomsuddannelser, som for de fleste af Center Skovby-elever ikke er realistiske fremtidsscenarier.

Forslaget skulle blandt andet imødekomme de pladsmæssige udfordringer, som Skovbyskolen står overfor i meget nær fremtid.

Politisk uenighed om politikernes ageren

Men lokalerne, som nu huser Center Skovby kan på ingen måde dække behovet for kapacitetsudvidelse på Skovbyskolen.

Vi hører forældre fortælle, at de fx har brugt halvandet år på at kæmpe med deres barns selvmordstanker og nu har fundet et sted, som giver både faglig og social trivsel

Deres nuværende vil være dyre at ombygge, hvis de skal rumme klasser fra almendelen. Og allerede året efter, vil der igen være brug for flere lokaler. Så det er en stakket frist.

For Skovbyskolens almendel vil en flytning af Center Skovby betyde en fattigere skole i en menneskelig og pædagogisk forstand.

Almendelen har stor glæde af at have fællesskab med Center Skovby. Personalet i almendelen profiterer af viden og kompetencer hos medarbejdere i specialtilbuddet til glæde for alle elever, der har brug for lidt ekstra hjælp enten socialt eller fagligt.

Columbusskolen har heldigvis fortsat sin placering i Skovby. Og tak for det!

Men også her er der store fordele ved et tæt samarbejde mellem de yngste elever i Columbusskolen og de ældre elever i Center Skovby, som oplever kontinuitet ved at forsætte deres skolegang på samme skole og med overlap i personale. Der er store faglige fordele ved at have hele skoleforløbet samlet på samme matrikel og med samme ledelse, som vil gå tabt i en omorganisering.

Kære politikere; I har en svær beslutning at træffe, men lad det ikke gå ud over de svageste og dem som ikke laver meget larm i høringsdebatten!

Båndet, broen og alt det andet

Ny bestyrelse i Projektforum Galten-Skovby