Pladsanvisningen i Skanderborg Kommune må i øjeblikket skuffe flere forældre. Arkivfoto af nogle søde børn, der ikke har noget med denne historie at gøre...

Pladsanvisningen i Skanderborg Kommune må i øjeblikket skuffe flere forældre. Arkivfoto af nogle søde børn, der ikke har noget med denne historie at gøre...

Dagtilbud presses af mange børn

Et højt børnetal og udfordringer med rekruttering af dagplejere gør det vanskeligt at få pasningstilbud i nærområdet nogle steder i kommunen

Mange forældre ringer i disse uger til Pladsanvisningen i Skanderborg Kommune. Desværre må medarbejderne i nogle tilfælde skuffe forældrene, fordi det ikke umiddelbart er muligt at få passet barnet i nærområdet.

Kapaciteten på dagtilbudsområder er under stort pres – særligt i Skovby, Galten, Stilling, Ry, Gl. Rye og Hørning, og enkelte forældre må køre til en anden by eller landsby for at få passet deres børn.

"Vi er kede af, at vi i nogle tilfælde må anvise en dagtilbudsplads, som ikke er en af forældrenes tre ønsker, og som kan ligge et godt stykke fra hjemmet. Det er selvfølgelig frustrerende for forældrene, fordi det giver bøvl i hverdagen, og vi gør alt for at finde optimale løsninger, men for øjeblikket er det ikke muligt i alle tilfælde," siger chef for dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune, Charlotte Styver.

Flere pladser på vej

De aktuelle udfordringer på dagtilbudsområdet skyldes et højt børnetal i kommunen i almindelighed og Galten-Skovby, Stilling og Ry i særdeleshed. Årsagen er blandt andet stor tilflytning og høje fødselstal.

"Medarbejderne knokler for at finde løsninger f.eks. ved at tage ekstra børn ind eller ved at finde et pasningstilbud, som ligger på vejen til forældrenes arbejde. Også fra politisk side er vi meget opmærksomme på situationen, og vi har lavet en række tiltag for at afhjælpe presset på dagtilbudsområdet både på kort og langt sigt, siger Trine Frengler, formand for Undervisnings- og Børneudvalget.

Der er eksempelvis etableret ekstra dagtilbudspladser i en pavillon ved Birkehuset i Ry og et stuehus ved den integrerede institution Porskjær i Galten, hvor man forventer at kunne tage børn ind til oktober.

Fra politisk side er vi meget opmærksomme på situationen, og vi har lavet en række tiltag for at afhjælpe presset på dagtilbudsområdet både på kort og langt sigt

Nye institutioner er ved at blive bygget; Børnehuset Tippethøj i Ry åbner til januar og Børnehuset Dyrehaven ved Sølund åbner i sommeren 2021. Samtidig vil det indgå i de forestående budgetforhandlinger, om der skal afsættes penge til at bygge flere nye institutioner bl.a. i Galten-Skovby-området.

Flere steder i kommunen mangler der dagplejere. Der er aktuelt ledige stillinger i Skanderborg by, Galten, Skovby, Herskind, Bjedstrup, Ry og Gl. Ry. Heldigvis er der inden for de seneste måneder blevet ansat dagplejere i Skovby, Hørning, Stilling, Virring og Skanderborg By.

Publiceret 03 September 2020 17:00