Hylke Skole lever ikke ret meget længere, hvis det står til politikerne i Skanderborg Kommune. Arkivfoto

Hylke Skole lever ikke ret meget længere, hvis det står til politikerne i Skanderborg Kommune. Arkivfoto

V og DF sprang fra underskrifter på aftale - vil i stedet bruge frivillige ressourcer

Byrådet beslutter onsdag om forslaget til ny struktur på skole og daginstitutionsområdet skal sendes i høring

Af
Claus Sonne og Grethe Bo Madsen

Der er lagt op til rivegilde, når byrådet onsdag for første gang i samlet flok tager hul på behandlingen af forslaget til en ny struktur på skole- og daginstitutionsområdet.

Forud for mødet har Venstre og Dansk Folkeparti haft gang i det store viskelæder, for selvom begge partier har henholdsvis tre og et medlem, der har skrevet under på forslaget, så kan ingen af de to partier længere støtte op om forliget, så længe det indebærer en lukning af Hylke Skole og Bjedstrup Skole.

I stedet mødte de to partier op til Økonomiudvalgsmødet i sidste uge med et ændringsforslag, der kort og godt gik ud på, at de kun kunne støtte op om forslaget til en ny struktur for skoler og dagtilbud, hvis lukningen af de to skoler udgik.

Som et alternativ til besparelserne på de to skoler pegede DF og V i stedet på i højere grad at åbne op for brug af frivillige lokale ressourcer. Det fremgik ikke af ændringsforslaget, hvor store besparelser de to partier forestillede sig, der kunne findes på den måde.

Ændringsforslaget blev nedstemt i Økonomiudvalget, da det kun var Anders Rosenstand Laugesen (V), Bent Jacobsen (V) samt Martin Frausing Poulsen (DF), der stemte for. Dermed er det Undervisnings- og Børneudvalgets indstilling, der går videre til behandlingen i byrådet på onsdag.

"Unødvendige store besparelser"

"Vi mener ikke, at der skal spares de oplyste beløb," oplyser Anders Rosenstand Laugesen efter Økonomiudvalgsmødet.

"Noget tyder på, at besparelsen på hele området er overimplementeret (større end nødvendigt, red.), ligesom der kommer ekstra penge i kommunekassen. Læg dertil et fald i ejendomsværdi og reducerede skatteindtægter i forbindelse med en skolelukning," mener han.

"Desuden vil Venstre sende et utvetydigt signal til landdistrikterne om, at vi virkelig vil dem. Det er en imponerende lokal opbakning, vi har set i denne sag, og vi har noteret os, at rigtig mange af de involverede har tilbudt forskellige former for frivilligt arbejde ude på skolerne. Det skal vi udnytte, når der for eksempel skal ordnes legepladser og andre lignende opgaver."

Skal der alligevel findes besparelse på skolerne i Hylke og Bjedstrup, mener Anders Rosenstand Laugesen at pengene kan tages af kommunens kasse.

"Ufinansieret, måske ulovligt"

Netop lukningerne er skolerne i Bjedstrup og Hylke er de to forslag i strukturaftalen, der giver den største besparelse på driftsområdet. Besparelsespotentialet ved at lukke de to skoler er henholdsvis 5,35 mio. kr. for Bjedstrup Skole og 1,7 mio. kr. for Hylke Skole.

En lukning af de to skoler forventes derfor at tegne sig for en samlet besparelse på 7,05 mio. kr. i driften ud af den samlede omstruktureringsbesparelse på ca. 11 mio. kr.

Penge, som det er hensigten at dirigere tilbage til skoleområdet for at give et længe tiltrængt kvalitetsløft på området.

"Min holdning til ændringsforslaget fra V og DF er, at det er et ufinansieret forslag, fordi man ikke har redegjort for, hvor meget det er, man forestiller sig, udnyttelsen at de frivillige ressourcer vil give af besparelser. Desuden er vi som kommune forpligtet til at ansætte folk på overenskomstmæssige vilkår, og derfor er det heller ikke lovligt at erstatte lærere med frivillige forældre," konstaterer borgmester Frands Fischer (S), der ikke deler Venstres optimistiske syn på kommunens økonomi.

"Går man med på den her galej, så har jeg svært ved at se, hvor grænsen går, for eksempel også i forhold til ældreområdet. Og er det ikke fagpersonel, man forestiller sig at spare på, men hjælp til praktisk arbejde og lignende, så er der kun småpenge sparet på det."

Næppe bredt budgetforlig

Vælger V og DFs byrådsgruppe også at stemme nej til det nye strukturforslag ved byrådsmødet, forudser Frands Fischer, at det vil blive svært at forhandle et budget på plads for de kommende år, som alle partier kan tilslutte sig.

"Jeg tror ikke, det er muligt for os i år at lave et budget, vi alle er enige i. Strukturforslaget bliver jo en del af grundlaget for det kommende budget. Har man allerede på forhånd besluttet sig for at stemme nej til strukturændringerne, så er det da mere end svært at skrive under på et budget, hvor de er en integreret del," konkluderer han.

Publiceret 02 September 2020 11:30