Borgere, der er på kontanthjælp, integrationsydelse eller lignende, kan gratis få udleveret mundbind i borgerservice på Fælleden og på kommunens biblioteker. Modelfoto: Adobe Stock

Borgere, der er på kontanthjælp, integrationsydelse eller lignende, kan gratis få udleveret mundbind i borgerservice på Fælleden og på kommunens biblioteker. Modelfoto: Adobe Stock MarcoDiStefano - stock.adobe.com

Gratis mundbind til socialt udsatte borgere

Grundet Covid-19 skal alle bære mundbind eller visir i offentlig transport. Økonomisk trængte borgere kan få udleveret mundbind gratis i kommunerne. Det gælder borgere, der er på kontanthjælp, integrationsydelse eller lignende.

I Skanderborg Kommune kan du få udleveret mundbind i borgerservice på Fælleden og på kommunens biblioteker i Skanderborg, Ry, Hørning og Galten. Det er ikke nødvendigt at medbringe dokumentation for din økonomi.

Kravet om mundbind eller visir gælder hele døgnet og alle former for offentlig trafik, herunder også flextrafik og færger. Indtil videre gælder kravet til og med den 31. oktober i år.

Følgende personer er undtaget anbefalingerne om at bruge mundbind i det offentlige rum, som for eksempel i den kollektive trafik:

  • Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind.
  • Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind.
  • Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag
  • Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise eller drikke, indtage medicin, ved samtale med personer der mundaflæser og så videre.

Publiceret 02 September 2020 14:00