Den gamle hestekastanje som den så ud inden topkapningen. Foto: Michael Wulff

Den gamle hestekastanje som den så ud inden topkapningen. Foto: Michael Wulff

Hestekastanje synger på sidste vers

I et sidste forsøg på at holde liv i den ca. 170 år gamle hestekastanje i Adelgade er kronen nu fjernet

Af
Grethe Bo Madsen

førstehjælp Dagene er ved at være talte for den godt 170 år gamle hestekastanje ud for Adelgade 20 i Skanderborg. Kommunen har med flere redningsaktioner gennem de seneste år forsøgt at give træet førstehjælp, men nu er kastanjen så gammel og træt, at rødderne ikke længere kan forsyne kronen med vand.

Derfor fik kastanjen mandag formiddag kappet kronen.

Se billederne fra topkapningen her:

"Det bliver nok det sidste genoplivningsforsøg, og det er uvist, om det vil virke, men vi håber selvfølgelig, at det kan give det gamle træ et par år mere," fortæller Hanne Kold Jensen, miljømedarbejder i Skanderborg Kommune.

"Vi har holdt nøje øje med træet og har hjulpet det så godt, vi kunne. Det er løbende blevet beskåret for at tilpasse træet til de svækkede rødder og for at undgå farlige situationer med store, rådne grene. Men tiden er desværre ved at rinde ud for den gamle kastanje, fordi det simpelthen ikke kan hive nok vand op til kronen," forklarer hun.

Træet er løbende blevet tilset af Simon Skov, der er seniorrådgiver på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

"Når rødderne ikke længere kan forsyne kronen med vand, så skal kronen fjernes, så træet kan skyde med små grønne skud på stammen. Nu er træet blevet så dårligt, at den sidste del af planen skal udføres, og det er topkapning. Vi forventer, at træet springer ud med små skud på stammen næste forår, og vi håber, at rødderne kan forsyne den nye og meget mindre krone med væske," forklarer træeksperten.

Topkapningen sker altså ikke af æstetiske grunde, men alene som en redningsaktion for at holde liv i kastanjetræer et par år endnu.

"Hestekastanjen er udfordret af tørke, vejsalt og alderdom, men med topkapningen forventer vi, at træet kan holde sig i live i en årrække og få en ny grøn top," siger Simon Skov og tilføjer, at kastanjetræer normalt kun bliver 150 år.

Kastanje i Højesteret

Hestekastanjen i Adelgade, der er plantet i midten af 1800-tallet, blev fredet i 1952. I fredningsbestemmelserne stod der, at træet ikke måtte fældes eller beskæres uden tilladelse fra Fredningsnævnet. I 1990 forsøgte den daværende ejerforening i Adelgade 20 at få fredningen ophævet, angiveligt fordi træets rodnet beskadigede bygningen. Byrådet, Fredningsnævnet og amtets tekniske udvalg afviste sagen.

Ejerforeningen krævede efterfølgende 359.000 kr. i erstatning for de skader, træet havde forvoldt, men Landsretten afgjorde i 1998, at fredningen skulle opretholdes, og kravet om erstatning blev derfor afvist.

Den beslutning ankede ejerforeningen til Højesteret, der i 1999 gav foreningen medhold i, at fredningen af træet skulle ophæves. Både byråd og borgere ønskede og at beholde træet, og løsningen blev, at Skanderborg Kommune købte ejendommen. I 2006 blev den solg igen, men dennegang med en tinglyst deklaration, der holder hånden over kastanjetræet.

Kilde: Skanderborg Historiske Arkiv

Publiceret 31 August 2020 19:00