Anders Rosenstand Laugesen og Venstre har sammen med DF fremsat et ændringsforslag til den nye skolestruktur. De to partier vil nemlig ikke lukke skoler.

Anders Rosenstand Laugesen og Venstre har sammen med DF fremsat et ændringsforslag til den nye skolestruktur. De to partier vil nemlig ikke lukke skoler.

Ændringsforslag:

Venstre og DF vil bevare strukturforslag, men vil ikke lukke skoler

I værste fald skal der tages penge af kassen for at bevare skoler

Af
Claus Sonne

Venstre vil ikke være med til at lukke skolerne i Bjedstrup og Hylke. Sammen med Dansk Folkeparti har partiet derfor stillet et ændringsforslag til den aftale om en ny skolestruktur, som tre medlemmer af partiet ellers allerede har skrevet under.

"Dansk Folkeparti og Venstre kan støtte forslag til ny struktur for skoler og dagtilbud under forudsætning af, at de to folkeskoletilbud i henholdsvis Hylke og Bjedstrup udgår af høringen," står der blandt andet i ændringsforslaget.

Men hvad så med den planlagte besparelse, der fremkom ved at lukke de to skoler?

"For det første mener vi ikke, at der skal spares de oplyste beløb. Og noget tyder på, at besparelsen på hele området er overimplementeret (større end nødvendigt, red.), ligesom der kommer ekstra penge i kommunekassen. Læg dertil et fald i ejendomsværdi og reducerede skatteindtægter i forbindelse med en skolelukning," siger Anders Rosenstand Laugesen, politisk leder af Venstres byrådsgruppe - og fortsætter:

"For det andet vil Venstre sende et utvetydigt signal til landdistrikterne om, at vi virkelig vil dem. Det er en imponerende lokal opbakning, vi har set i denne sag."

Anders Rosenstand Laugesen konstaterer, at hvis det viser sig, at der alligevel skal findes besparelse på skolerne i Hylke og Bjedstrup, så skal pengene tages af kommunens kasse.

"Desuden har vi noteret os, at rigtig mange af de involverede har tilbudt forskellige former for frivilligt arbejde ude på skolerne. Det skal vi udnytte, når der fx skal ordnes legepladser og andre lignende opgaver," lyder det.

Venstre havde tre medlemmer af udvalget, og alle tre skrev under på en aftale om, at der skulle lukkes skoler. Hvad har ændret sig?

"Der er kommet nye oplysninger frem, og vi er blevet klogere undervejs. Men det har hele tiden været Venstres politik, at vi ikke vil lukke skoler," slår Anders Rosenstand Laugesen fast.

Publiceret 27 August 2020 13:35