Debat:

Forældre på Niels Ebbesen Skolen roser forslag til ny skolestruktur

Forældrene i skolebestyrelsen på Niels Ebbesen Skolen kalder forslaget til en ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet for en ansvarlig, langsigtet ny skolestruktur, der sikrer høj kvalitet på vores skoler

Johanne Grøndahl Glavind, Harevej 11, Skanderborg på vegne af de forældrevalgte i skolebestyrelsen på Niels Ebbesen Skolen

Afskaffelse af lejrskoler, nedskæring af timer til ordblindeundervisning eller færre åbningstimer på biblioteket, der efterhånden er mere lukket end åbent?

Dette er svære beslutninger, som vi i skolebestyrelsen på Niels Ebbesen skolen - og sikkert også de fleste andre skoler i Skanderborg kommune - hvert år må træffe, når der endnu engang skal findes besparelser i skolens budget.

Vi har derfor set frem til Undervisnings- og Børneudvalgets udspil om en ny skolestruktur i Skanderborg kommune.

Udover at Skanderborg er en de kommuner i landet, der bruger færrest penge på folkeskolen per elev, så skal kommunen også finde plads til yderligere 2000 nye skolebørn, da antallet af børnefamilier vokser i Skanderborg. Vi har derfor brug for en langsigtet løsning, som sikrer god skolegang med høj kvalitet og trivsel for alle vores børn i Skanderborg kommune.

På Niels Ebbesen skolen er vi glade for det nye udspil.

Aftalen udnytter den ledige kapacitet på vores skole. Det giver rigtig god mening, at lokalområdets børn, der i dag transporteres med taxa til skoler i Skovby og Låsby, nu får lov til at blive en del af lokalområdet, og at de kan gå i skole med dem, som de også går til fodbold med.

Samtidig glæder vi os til, at skolen kan få gavn af den specialiserede specialpædagogiske viden, som medarbejderne på Låsby Skole og Center Skovby kommer med. Niels Ebbesen skolen har et mangfoldigt elevgrundlag og har i dag en relativ stor andel af elever, som modtager specialtilbud.

Vi glæder os til at afprøve de nye muligheder for mellemformer for special- og almen undervisning, hvor vi mere fleksibelt kan skræddersy undervisningstilbud, der kombinerer almen og specialundervisning til den enkelte elev.

Med aftalen indhenter Byrådet driftsmæssige gevinster på ca. 11 mio. kr. årligt, når forslaget er fuldt indfaset. Politikerne har lovet, at disse 11 mio. kr. skal blive hos børnene og styrke kvaliteten i kommunens skole- og dagtilbud.

Vi er derfor kede af at se, at der nu er politikere, som trækker deres støtte til udvalgets forslag tilbage.

Forslagets styrke har jo netop hele tiden været, at der var tale om en langsigtet plan baseret en bred politisk aftale. I knap et år har Undervisnings- og Børneudvalget arbejdet på dette udspil.

Vi tør ikke tænke på, hvor mange timer og penge, der er blevet brugt på dette arbejde – alt sammen en investering i fremtiden, da det såkaldte nul-scenarie, hvor kommunen skulle bruge 800 mio. kroner på nyt skolebyggeri, var endnu dyrere.

Politikerne i udvalget har udvist stort mod og politisk ansvar. Nu er det op til hele byrådet at gøre det samme. Sæt parti- og valgpolitik til side og tag ansvar! Tænk på vores børn og støt op om en langsigtet politisk løsning, der kan skabe ro på skoleområdet. Gør det for vores børns skyld!

Publiceret 26 August 2020 13:26