Borgerne i Bjedstrup og Hylke appellerer til alle, der bor i kommunens små landsbyer, om at støtte op om det nye borgerforslag. Foto: Thor Birk Trads

Borgerne i Bjedstrup og Hylke appellerer til alle, der bor i kommunens små landsbyer, om at støtte op om det nye borgerforslag. Foto: Thor Birk Trads

Landsbyer til modangreb:

Nyt borgerforslag vil bevare landsbyskolerne

Landsbyskolerne er hjertet i de små landsbyer og skal bevares, mener initiativtagerne til et nyt borgerforslag

Af
Grethe Bo Madsen

Skolestruktur De små landsbyskoler er meget mere end et undervisningstilbud, de er hjertet i de små landsbyer, og derfor er det vigtigt at bevare dem, mener Mikkel Hegnhøj, der er initiativtager til et nyt borgerforslag, der netop fokuserer på kvaliteten i de små folkeskoler.

Borgeforslaget bliver båret frem i fællesskab af forældre fra Bjedstrup Skole og Hylke Skole, de to landsbyskoler, der med forslaget til en ny skolestruktur i Skanderborg Kommune nu står til at blive nedlagt.

En tredjedel bor på landet

Borgerforslaget tager udgangspunkt i, at en tredjedel af Skanderborg Kommunes borgere bor på landet og at fællesskaberne her er centreret omkring landsbyskolerne. Det er her, børnene har deres hverdag, og familierne har deres fritidsliv, foreningsliv, møder, fællesspisning og fester.

At lukke landsbyskoler og centraliserer børnene på store skoler i centerbyerne vil skabe stadig større forskel mellem vilkår på landet og i byen, mener initiativtagerne.

Med det nye borgerforslag ønskes Skanderborg Kommunes landsbyskoler i stedet bevaret, så der også fremover er et et mangfoldigt folkeskoletilbud i kommunen.

"Nu er indstillingen ude af udvalget, og det er tid til at drøfte beslutningen på et mere overordnet plan. Socialdemokratiet har en ambition at udvikle landsbyerne og sørge for nærhed både i forhold til politi, sundhedstilbud og skoler, og vi håber, at de vil løfte blikket og se, at den nærmest usynlige besparelse, som udvalget har fundet på skoleområdet, langt fra tilsvarer det sociale og økonomisk tab, der vil følge af skolelukninger i Bjedstrup og Hylke," siger Mikkel Hegnhøj.

Appellerer til landsbyerne

Kristina Louise Bliksted fra Alken, der er mor til tre børn på Bjedstrup Skole, appellerer til alle andre borgere i Skanderborgs landsbyer om at støtte op om borgerforslaget.

"I år er det Bjedstrup Skole og Hylke Skole, der er de mindste, og derfor skal spares værk, men næste gang, der skal findes penge, er det to andre skoler, der er de mindste og skal lukke," konstaterer hun.

Det er kun borgere i Skanderborg Kommune, der kan stemme for forslaget, der skal have samlet 1100 stemmer inden onsdag aften 26. august for at blive drøftet på byrådsmødet 2. september.

Du kan stemme på forslaget på kommunens hjemmeside: skanderborg.dk/politik-og-faellesskab/borgerforslag.

Publiceret 25 August 2020 07:00