Menighedsrådsformand Erna Andersen og Bente Andersen afleverer protester til borgmester Frands Fischer.

Menighedsrådsformand Erna Andersen og Bente Andersen afleverer protester til borgmester Frands Fischer.

Fischer fik mindestens-protester

Mindesten Anders Nielsens mindesten, der står i Svejstrup, er i øjeblikket midtpunkt i en kamp om dens placering. Erna Andersen, menighedsrådsformand for Dover Kirke, og Bente Andersen, hvis jord stenen står på, har til borgmester Frands Fischer i den sammenhæng afleveret 175 protester mod at flytte stenen til Skanderborg. Bente Andersen kan desuden fortælle, at der er søgt om at få stenen fredet.

I slutningen af 1950'erne hjalp i dag 70-årige Gert Poulsen fra Svejstrup i øvrigt sin far, der var graver ved Dover Kirke, med at passe området ved stenen. Gerts tegning til højre viser det daværende anlæg, som stenen stod i.

Publiceret 20 August 2020 16:00