Demonstranter, der vil bevare Bjedstrup Skole, var onsdag mødt på Fælleden. Foto: Tor Birk Trads

Demonstranter, der vil bevare Bjedstrup Skole, var onsdag mødt på Fælleden. Foto: Tor Birk Trads Tor Birk Trads

Politikere mødt af demonstration

Forkæmperne for Bjedstrup Skole lagde onsdag vejen forbi Fælleden

Onsdag formiddag mødte medlemmerne af Børne-og Undervisningsudvalget op på Fælleden for at slå de sidste søm i forliget om en ny skolestruktur - før dette sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Og de fik en varmt velkomst af borgere fra Bjedstrup og omegn, der kæmper for at bevare deres lukningstruede skole.

Se fotos fra demonstrationen her (taget af Tor Birk Trads):

En af forkæmperne er Lars Ole Kamp, der holdt følgende tale:

Jeg hedder Lars. Jeg står her i dag fordi jeg er far, jeg er beboer i Svejstrup og jeg er borger i Skanderborg kommune.

Skanderborg Kommune har meldt ud, at man vil lukke Bjedstrup skole i jagten på besparelser.

Som far er jeg ekstremt ked af det. Jeg oplever at vi har en velfungerende skole, som formår at løfte både kultur, ånd og viden hos eleverne. Der er en kombination af nærhed og faglig stolthed som virkelig gør mig glad hver dag jeg afleverer mine børn.

Dette er ikke lykkedes pga. Skanderborg Kommune – men på trods af Skanderborg Kommune, og politikkerne, som med kontinuerlig snak om lukning har skræmt elever og familier væk fra skolen.

Som far er jeg virkelig ked af at skulle flytte mine børn til en ny skole.

Som beboer i Svejstrup er jeg dybt bekymret. Skolen er nerven i vores lokalsamfund. Jeg vil vove den påstand at jeg ved hvem samtlige elever på skolen er - og jeg kender deres forældre. I forestiller jer at politik for landsbyerne og for skolen er forskellige ting.

Indigneret som borger

Som borger i Skanderborg er jeg indigneret. I Skanderborg Kommune bor der 62.000 borgere. Bjedstrup skoledistrikt dækker 2 % af kommunens indbyggere.

De årlige indtægter i kommunens kasser er 3,6 mia. kr. Heraf går 713 mio. kr. på skoler.

Nu har i så valgt, at der skal spares på 11 mio. kr. Dvs. ca. 3 tusinde dele af kommunens budget. Heraf skal knapt halvdelen hentes ved lukningen af Bjedstrup Skole. Af denne halvdel kan hovedbestanddelen henføres til klasseoptimering mellem Bjedstrup Skole, Mølleskole og Knudsøskolen, som burde kunne gennemføres ved skoledistriktsændringer og uden skolelukning.

Så hvad står vi med. En skolelukning, som i bedste fald sparer kommunen for 2 mio. kr. kr. året.

2 mio. kr.; nu ser jeg dæleme frem til velfærdsforbedringer nu hvor kommunens omkostninger er reduceret med godt 3 /10.000 om året.

Udfordringen er bare at man glemt den anden del af ligningen. Man har helt undladt at vurdere de afledte økonomiske effekt. For det simple spørgsmål, som alle burde stille sig selv i dag er; i hvilket omfang Bjedstrup skoledistrikt fortsat vil kunne tiltrække ressourcestærke familier, som sikrer et stærkt skattegrundlag for Skanderborg Kommune.

Mangler forskning

Er der lavet god forskning på dette i Danmark? Nej, det er der ikke. Kan man på den baggrund undlade at vurdere dette, bare fordi det er vanskeligt. Nej det kan man ikke.

Skanderborg har det højeste skatteprovenu pr. borger sammenlignet med alle de omkringliggende kommuner. I 2016 var man i gennemsnit 11,5 % over de omkringliggende kommuner. Befolkningsstruktur betyder alt verden.

Hvis gennemsnitsindtægten falder med et par % i Bjedstrup skoledistrikt, vil besparelsen være udlignet af en indtægtsnedgang sfa. lavere skatteindtægter til kommunen. I tillæg kommer effekten af reducerede ejendomsskatter sfa. reducerede boligpriser.

Tror jeg på at excel-filerne blandt embedsmændene viser +11 mio. kr. i besparelse. Ja det gør jeg.

Tror jeg på at alle disse besparelser i virkeligheden kan realiseres, og kommunens kasser forbedres med 5 mio. kr. ved lukning af Bjedstrup Skole. Nej det gør jeg ikke.

En lukket skole genopstår ikke

Til gengæld ved jeg at Bjedstrup skole lukker. Og her er vi ved sagens kerne. Excel-filerne kan revideres. Forudsætningerne kan ændre sig. Skoledistrikterne kan omgøres. Nye skoleledere kan blive ansat. Trine, Anne og Frands kan blive stemt hjem.

Men hvis først Bjedstrup skole er lukket, så er den lukket. Og så tror jeg at vi alle godt ved at den ikke genopstår. Den her beslutning kan ikke omgøres.

Alt dette iværksættes fordi en befolkningsprognose viser at kommunens skoler formentligt har en kapacitets udfordring om 15 år. En udfordring, som vel og mærke er opstået af at der samlet set er ført en ustruktureret strategi på boligområdet i Skanderborg Kommune. En strategi som naturligt har medført en skæv fordeling af skoler ift. elever i delområder af kommunen. Så nu skal Bjedstrup skole holde for og lukke.

Da jeg kom hjem i mandags, græd min kone. Vi flyttede fra Norge til Skanderborg. Vi havde ingen relation til kommunen. Vi valgte på rent objektive kriterier. Vi ville have lys, nærhed, et stærkt lokalområde og en lille skole.

Hvis det var i dag, havde jeg valgt et andet sted at bo.

Publiceret 19 August 2020 15:37