Byrødderne fra DF vil ikke lukke landsbyskoler, selv om man er med i det store forlig, der peger på lukninger af skolerne i Bjedstrup og Hylke.

Byrødderne fra DF vil ikke lukke landsbyskoler, selv om man er med i det store forlig, der peger på lukninger af skolerne i Bjedstrup og Hylke.

DF: Vi vil ikke være med til skolelukninger

Af
Claus Sonne

Der skal ændringer til i forslaget til ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet, hvis DF, der er en af parterne i forliget, endeligt skal sige ja.

"I Dansk Folkeparti ønsker vi ikke at lukke de små skoler eller fjerne udskolingerne på disse. Vi står stadig ved det, vi har kæmpet for gennem hele forløbet, lige til det sidste og det vil vi blive ved med," lyder det fra DF-byrådstrioen Martin Frausing Poulsen, John Haarup Laursen og Kjeld Jensen.

"Vi kunne have gjort som De Alternative og forladt forhandlingerne, blive sat uden for døren og været vidne til en grønthøstermetode, der ville have efterladt de små skoler et helt andet sted. Vi kom rigtig langt i forhandlingerne, men der er et par knaster tilbage, nemlig skolerne i Hylke og Bjedstrup. Det skal vi have fundet en anden løsning på," fastslår DF.

Undervisnings- og Børneudvalget har sendt indstillingen videre til Økonomiudvalget. Og inden behandlingen der håber DF, at der bliver lyttet til den bekymring, der reelt er i forhold til de to omtalte skoler.

"Onsdag i sidste uge blev dele af denne bekymring luftet for formanden for Undervisnings- og Børneudvalget, Trine Frengler. Dansk Folkepartis holdning er derfor kendt af udvalgsformanden samt resten af byrådet, og selvom vi står ved aftalen, som den er overgivet til Undervisnings- og Børneudvalget, håber vi alligevel, at der bliver lyttet til os i udvalget, og at der findes en gangbar løsning på de to skoler, inden sagen sendes videre til Økonomiudvalget," siger de tre DF'ere og afslutter:

"Kan Undervisnings- og Børneudvalget ikke selv finde ud af det, stiller Dansk Folkeparti på det kommende Økonomiudvalgsmøde forslag om, at skolerne i Hylke og Bjedstrup bevares i deres nuværende form, hvis ikke forældrene ønsker skolerne omdannet til friskoler. Vi er klar til at fortsætte vores kamp, for landsbyerne i Skanderborg Kommune, ikke mindst fordi forudsætningerne for indstillingen har ændret sig væsentligt inden for den sidste uge."

Publiceret 18 August 2020 15:00