Hylke Skole lever ikke ret meget længere, hvis det står til politikerne i Skanderborg Kommune. Arkivfoto

Hylke Skole lever ikke ret meget længere, hvis det står til politikerne i Skanderborg Kommune. Arkivfoto

Ny skolestruktur klar:

Politikerne vil lukke skoler i Hylke og Bjedstrup

Af
Claus Sonne

Efter måneders venten løftede byrødderne mandag sløret for et forlig om en ny skolestruktur, der skal sikre kommunen en årlig besparelse på cirka 10 mio. kroner. Forliget giver skolerne i Hylke og Bjedstrup dødstødet.

Med forslaget markeres en vigtig milepæl i arbejdet med en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet. Siden efteråret 2019 er der gennemført dialogmøder, temadage og arbejde med analyser og scenarier og intense politiske diskussioner. Der er kommet hundredevis af tilkendegivelser fra lokalsamfund, skoler, børn og deres forældre, fortæller Skanderborg Kommune i en pressemeddelelse.

"Der er nok ingen tvivl om, at arbejdet med skolestruktur er en af de mest krævende opgaver, man kan komme ud for som lokalpolitiker. Det er jo beslutninger, der berører rigtig mange familier, arbejdspladser og lokalsamfund. Vi har mødt hundredevis af borgere. Vi har lyttet og noteret, og jeg håber virkelig, at alle har følt sig hørt, selvom vi ikke har kunnet imødekomme alle deres ønsker i aftalen," fortæller formand for Undervisnings- og Børneudvalget Trine Frengler.

"Jeg synes, vi har lavet en rigtig god aftale, som vi vil fremlægge for Byrådet. Og jeg vil gerne rose mine kolleger for deres engagement og for deres mod til også at træffe svære beslutninger. Det er klart, at når man lægger så omfattende en aftale frem, så er der både roser og torne. Jeg tror, at rigtig mange kan se deres aftryk i aftalen. Men vi er helt bevidste om, at det ikke er alle, som har fået det, de har ønsket og argumenteret for undervejs. Nu bliver opgaven at få kommunikeret forslaget ud til de mange, der på den ene eller den anden måde bliver berørt," fortæller Trine Frengler.

Mandag 17. august er formand Trine Frengler og næstformand Søren E. Pedersen på rundtur til de berørte skoler for at fortælle om forslaget og svare på spørgsmål.

Forslaget behandles formelt på udvalgsmødet 19. august 2020 og videresendes til behandling på byrådsmødet 2. september. Herefter sendes forslaget i høring samtidig med, at forslaget indgår i budgetforhandlingerne for 2021-24.

Forslaget til en ny skolestruktur indeholder i alt 11 punkter:

1. Etablering af specialpædagogisk vidensklynge ved Niels Ebbesen Skolen og Campus Skanderborg og Ungdomsskolen. Afdeling E og D fra Låsby Skole og det nuværende Center Skovby bliver en del af den nye vidensklynge. Niels Ebbesen Skolen afgiver lokaler til Afdeling E, og Afdeling D placeres som udgangspunkt på det nuværende Bjedstrup Skole (se i øvrigt element 5). Center Skovby etableres i forbindelse med Campus Skanderborg (Finlandsvej).

2. Skoledistriktsændringer mellem Niels Ebbesen Skolen, Stilling Skole og Virring Skole.

3. Etablering af ny skole for 0.-6. klasse i Ry.

4. Organisatorisk og ledelsesmæssig kobling mellem Knudsøskolen og Ny skole i Ry.

5. Etablering af specialtilbud i Bjedstrup og lukning af folkeskoletilbud i Bjedstrup, dog med mulighed for etablering af friskole.

6. Etablering af landsbyordning i Stjær samt indflytning af dagtilbud på Stjærskolen.

7. Etablering af nyt fælles dagtilbud for Skovby, Galten og Låsby.

8. Veng Børnehus flyttes til lokaler på Veng Skole og samarbejdet med Jeksendalskolen styrkes.

9. Hylke Skole lukker som undervisningssted for 0.-2. klasse, dog med mulighed for etablering af friskole.

10. Flytning af Hørningskolen til Sølund og etablering af dagtilbud i de tidligere lokaler for Hørningskolen.

11. Iværksættelse af analyser omkring fælles ledelse på mindre skoler, etablering af mellemformer specialundervisning og almen undervisning, yderligere skoledistriktsjusteringer m.m.

Publiceret 17 August 2020 14:00