Sådan kommer husene på marken til at se ud. Foto: Sonne

Sådan kommer husene på marken til at se ud. Foto: Sonne

Kritik af byggeri på nabogrund:

Mine solceller kommer til at ligge i skygge

Per Jønsson fra Virring er vred over en ny lokalplan, der tillader byggeri i to etager på nabogrunden

Af
Claus Sonne

Virring Byrådet vedtog 2. oktober lokalplanen med nummer 1141. Den baner vejen for et byggeri på Hjorths Allé i Virring, et byggeri der skal rumme ca. 28 åben-lav og ca. 10 tæt-lav boliger, der ifølge lokalplanen kan opføres i 2 etager i op til 8,5 meter. Og det er Per Jønsson, der bor i Skovkildeparken og dermed bliver nærmeste nabo til de nye huse, bestemt ikke tilfreds med. Af flere årsager.

Det væsentligste kritikpunkt fra Per Jønsson handler om højden på de nye huse, der kommer til at ligge 10 meter fra han og hustruens Mettes matrikel. De huse, der ligger tættest på de allerede eksisterende huse i Skovkildeparken, må bygges i en højde af 7 meter, og dermed vil, vurderer Per Jønsson, hans solfangere på taget komme til at ligge i skygge i pæn del af året.

"De tre fire måneder om året, hvor Solen står lavest, vil huset solfangere komme til at ligge i delvis skygge, hvorved deres produktion sænkes kraftigt eller går helt i stå. Vi får næsten al vores strøm fra vores solfangere, og den sidste del får vi fra vindenergi, og i en tid, hvor der så et kæmpe fokus på at bruge grøn energi, kan jeg slet ikke forstå, at Skanderborg Kommune kan tillade et byggeri, der rammer vores egenproduktion af grøn strøm," siger Per Jønsson.

Forstår ikke beslutning

Han påpeger, at det i Skovkildeparken ikke er tilladt at bygge i de to plan, der nu kommer på nabomarken.

"Alligevel har Byrådet sagt ja til, at der må bygges i to plan 10 meter fra vores huse. Det kan jeg ganske enkelt ikke se det fornuftige i, heller ikke når man ser på Virring som helhed. Det er jo ikke en by med høje bygninger, og de øvrige huse på Hjorts Allé er jo også almindelige villaer i et enkelt plan," konstaterer Per Jønsson og fortsætter:

"Virring har i forvejen problemer med infrastrukturen, og der er folk i byen, der må køre deres små børn til andre byer for at få dem passet. Det burde man måske tænke på, inden man siger ja til, at byer kan vokse," mener Per Jønsson.

Lille ændring

I forbindelse med udarbejdelsen af den lokalplan, der har gjort det muligt at bygge i to etage på Hjorts Allé, har Per Jønsson og adskillige af naboerne til de kommende huse skrevet indsigelser. Disse betød, at husene tættest på Skovkildeparken højst må komme op i 7 meters højde og skal placeres mindst 10 meter fra husene i Skovkildeparken.

"Som borger står jeg tilbage med følelsen af, at kommunen ikke er på min side, men i stedet begunstiger en bygherre. Det synes jeg ikke er ok," siger Per Jønsson, der har haft huset i Skovkildeparken i 35 år.

Lokalplanen for det kommende byggeri på Hjort Allé blev vedtaget i efteråret 2019, men Per Jønsson har fortsat sin kamp mod det. Og han har skrevet en klage til Skanderborg Kommune. Svaret har ikke gjort noget godt for blodtrykket...

Svar skaber frustration

"Hensyn til enkeltpersoners privatøkonomiske interesser er usagligt grundlag for planlægning efter Planloven. Det vil være usagligt og i strid med de almene interesser, Skanderborg Kommune har pligt til at varetage, hvis Byrådet tager hensyn til enkeltpersoners privatøkonomiske interesser i deres planlægningsvirksomhed. Som indsiger og nabo i denne sag kan I ikke råde over nabogrundene ved at stille særlige krav til lysindfald m.v.," fremgår det blandt andet af kommunens svar, der ikke falder i god jord hos Per Jønsson.

"Jeg synes faktisk, at det er et flabet svar, fordi der henvises til privatøkonomiske interesser. Vi står midt i en kæmpe klimakrise, men alligevel er Skanderborg Kommune ikke interesseret i at beskytte os, der producerer grøn strøm, ja faktisk så meget at vi sælger af det," siger han.

Ingen præcedens

UgeBladet har forsøgt at finde andre sager, hvor byggeri har skygget for solceller i en sådan grad, at det har ført til en sag. Men forgæves. Og hverken Bolius eller interesseorganisationerne for solcelleejere kender til sådanne sager.

Publiceret 16 August 2020 11:30