Anders Nielsen mindesten kan være på vej til Skanderborg fra Svejstup.

Anders Nielsen mindesten kan være på vej til Skanderborg fra Svejstup.

Anders Nielsen mindesten:

Politisk ja til Vestermølle

Der er dog ikke noget krav om, at mindestenen skal flyttes

Af
Claus Sonne

Danmarks i disse dage vel mest omtalte sten, mindestenen for landsbrugsforegangsmanden Anders Nielsen, kan komme til at stå på Vestermølle i Skanderborg. Det har et 6-1 flertal i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget sagt ja til. Kun Birte M. Andersen (V) stemte imod forslaget, som på hendes anmodning er blevet behandlet af udvalget.

Tage Nielsen (R), der er formand for udvalget, understreger dog, at politikerne med deres ja IKKE har sagt ja til, at stenen skal flyttes fra sin plads i Svejstrup.

"Det er slet ikke et anliggende for os, hvor stenen skal placeres - eller om den i det hele taget skal flyttes. Vi har sagt ja til, at den kan komme til at stå på Vestermølle, der er kommunal jord. Selve placeringen må ejerne og efterkommerne selv finde ud af," lyder det fra Tage Nielsen.

Publiceret 14 August 2020 14:00