Debat: Krads debat om flytning af mindesten til Vestermølle

Poul Kirk Andersen, formand for Foreningen Vestermølle

Som formand for Foreningen Vestermølle, hvis medlemmer er en række folkelige foreninger med hjemsted på Vestermølle, har jeg med undren fulgt dele af sommerens noget kradse debat om flytningen af Anders Nielsens mindeanlæg.

Jeg er ikke enig i det synspunkt, at en mindelund som denne ikke kan flyttes, men har respekt for, at det er der så alligevel nogle, der mener. Men min respekt hører øjeblikkeligt op, når denne flyttesag udvikler sig til skæld-ud, og at vi på Vestermølle anklages for, at vi ville tilrane os anlægget.

Skanderborg Kommune har selv, som en løsning på problemstillingen, foreslået, at mindestenen blev flyttet til Vestermølle.

Da Teknik & Miljø pga landskabsforhold og trafik sagde nej til at føre anlægget tilbage til oprindelig form, blev vi som en lang række andre foreninger, firmaer og fonde spurgt, om vi kunne godkende en flytning til Vestermølle.

Vi meldte, som samtlige andre adspurgte, klart ud: Det er da en god idé og al snak om dårlige trafikale forhold, og manglende vedligehold ville dermed kunne blive løst, samtidig med, at mindestenen kunne besøges i omgivelser, der også rummer et museum for selvsamme Anders Nielsen.

Så kommer vi frem til maj i år, og pludselig er en anklagende pegefinger på forunderlig vis vendt mod Vestermølle. Nu er vi problemet, til trods for, at vi i overensstemmelse med aftale med kommunen om flytning, har ansøgt fonde og fået bevilget penge til at genopføre anlægget på Vestermølle, og har hjulpet Kommunen af med en tinglyst vedligeholdelse, af anlægget Så langt så godt.

Det vil være skønt, om der snart kom en endelig løsning på dette forløb, der har udviklet sig temmelig uskønt.

Men det er på ingen måde i orden, at man nu anklager os. Vi forsøger blot at leve op til en aftale, vi har lavet med kommunen.

Det vil være skønt, om der snart kom en endelig løsning på dette forløb, der har udviklet sig temmelig uskønt. Kan Skanderborg Kommune blive enige med sig selv, når der også er udtrykt et ønske fra ejeren af anlægget; Landbrug & Fødevarer og Anders Nielsens Efterkommere, at flytte mindestenen til Vestermølle.

Jeg mener ærligt talt, at vi som frivillige har andet at bruge vores tid på, end at blive brugt som kasteskyts i en politisk diskussion, hvor nogen tilsyneladende ikke kender til historien om, hvordan denne flytning af en mindesten i det hele taget er blevet et emne, som vi på Vestermølle beskæftiger os med.

Publiceret 06 August 2020 16:30