Anders Nielsen mindesten. Foto: Grethe Bo

Anders Nielsen mindesten. Foto: Grethe Bo

Debat: Lokal kultur-og landbohistorie skal vægtes over andre hensyn

Noget må være gået galt i processen om Anders Nielsen mindesten, mener Peder Porse, efter at have læst i sagens mange papirer

Peder Porse, Boesvej 2, Svejstrup Enge, 8660 Skanderborg

Der er ikke meget lokal forståelse for planerne om at flytte Anders Nielsens Mindesten fra stedet, hvor den har stået i mere end 90 år til Vester Mølle. Det er menighedsrådets engagement i sagen et godt vidnesbyrd om.

Når man læser sagens mange papirer, kan man ikke undgå at få indtryk af, at noget må være gået galt i processen, der startede med planer om at gøre mindestedet mere attraktivt og informere bedre om gårdejeren, født i Gammel Rye, der lagde sit livsværk på gården i Svejstrup og i den danske andelsbevægelse. Med velvillighed fra organisationer i landbruget blev der rejst betydelige midler til formålet.

Men pludselig ændredes signalerne. Nu var det ikke lokalt, der skulle informeres. Nu skulle det markante minde i kanten af den mark, hvor landbrugskandidaten Anders Nielsen viste sine evner, så han som ganske ung blev formand for landboforeningen i Skanderborg, skabt af Andelsudvalget og Anders Nielsens enke pludselig afvikles og mindestenen flyttes til et sted, hvor Anders Nielsen med stor sandsynlighed aldrig har været.

Ifølge nogen involverede skulle det være medarbejdere i kommunen, der foreslog stenen flyttet ud på Oddervej i Skanderborg. Medarbejdere, der ellers forsikrede, at de første planer kunne gennemføres helt uden politisk behandling, vel at mærke.

Men det passer ikke, hævder kommunens folk. Ideen om Vestermølle var ikke deres. Så er det, jo man undrer sig. Hvem fik så ideen dengang i starten af december, eller var det før?

Det var ud fra trafikmæssige betragtninger pludselig ikke sikkert at etablere et anlæg med parkeringsmuligheder og faciliteter til at understøtte formidlingen af den interessante historie. Og med amtets udvidelse i sin tid af Skanderborgvej ER trafikken kommet tæt på.

Men ejerne af arealet omkring mindeanlægget har jo tilkendegivet, at de gerne afstår areal til det nødvendige anlægsarbejde ved en udvidelse, parkering m.v.

Bare underligt, at Skanderborg Kommune lader sin holdning til et historisk spørgsmål afgøre af teknikere på vejområdet, ikke folk med kulturel eller historisk indsigt. Kommunens egne museumsfolk f.eks.

Og forhåbentlig er det en misforståelse, når planerne om at fastholde mindeanlægget intakt i lokalområdet bliver opgivet, fordi det skulle kræve en lokalplan. Og sådan én kunne "man" ikke vente på.

Men en udvidelse af anlægget ville da helt afgjort kunne ske på basis af en landzonetilladelse. Hvor kommer kravet om en lokalplan fra? Det lyder helt overdrevent Og er vel en politisk beslutning i givet fald.

Embedsmændene finder også ud af, at man ikke har midler til drift af et større areal end det nuværende.

Mange kritiserer vedligeholdelsen af området. Og det skulle være forblæst. Det er nu altså hverken præget af ukrudt eller Vesterhavsstorme. Men hvem har fastlagt det nuværende vedligeholdelsesniveau? Og er det ikke en politisk beslutning, om kommunen skal involveres mere i vedligeholdelsen?

Anders Nielsen var ubetinget den fra området, der indtil Walter kom, satte mest præg på landet med lokalt udgangspunkt. Skulle der ikke være råd til at vedligeholde mindestedet på den baggrund.

Jeg vil godt appellere til at parterne, især landbrugets tillidsfolk og organisationer, inden fronterne bliver præget af for dybe skyttegrave, sætter sig ned og nok en gang undersøger, om man kunne komme videre på baggrund af de oprindelige planer.

Lokal kultur-og landbohistorie skal ikke stå i skyggen af andre, uvedkommende hensyn. Jeg håber, man på Axelborg vil overveje, om opgivelse af lokale kulturmarkører og omdannelse af dem til museumsgenstande er i landbrugets interesse.

Publiceret 27 July 2020 08:30