Kristian Jensen, Bente Andersen og Erna Andersen ved mindestenen for Anders Nielsen. De har svært ved at forstå tanken om at flytte anlægget til Vestermølle. I deres optik kan historien om Anders Nielsen ikke tages ud af den lokale sammenhæng med Svejstrup Østergård og kirkegården i Dover, hvor Anders og Kirstine er begravet.

Kristian Jensen, Bente Andersen og Erna Andersen ved mindestenen for Anders Nielsen. De har svært ved at forstå tanken om at flytte anlægget til Vestermølle. I deres optik kan historien om Anders Nielsen ikke tages ud af den lokale sammenhæng med Svejstrup Østergård og kirkegården i Dover, hvor Anders og Kirstine er begravet.

Mindesten skal blive, hvor den er:

Er det rimeligt at stjæle vores historie?

Anders Nielsens mindesten skal blive der, hvor hans hustru bestemte, nemlig på den jord han dyrkede. Det mener en gruppe lokale, som nu kæmper for at få lov til at beholde mindestenen

Af
Grethe Bo Madsen

mindesten I Dover sidder menighedsrådet med en mærkelig smag i munden. På kirkegården ligger Anders Nielsen begravet. I fugleflugtslinje knap en kilometer derfra ligger Svejstrup Østergård, hvor Anders Nielsen havde sit virke. Lidt neden for gården ud til Skanderborgvej ligger hans mindeanlæg med mindesten. Sådan har hans hustru, Kirstine, bestemt at det skal være.

"Den nævnte Mindesten maa aldrig bortfjernes, og det nævnte Anlæg skal stedse opretholdes, og begge Dele skal stedse vedligeholdes, og Parcellen maa ingensinde anvendes til andet Brug," står der i skødet, Kirstine Nielsen fik tinglyst for 91 år siden.

Ni år fra en fredning

"Var der bare gået ni år mere, ville mindeanlægget og stenen have rundet de 100 år og og så havde det været fredet under museumsloven," fortæller Bente Andersen, der i dag bor på Svejstrup Østergård og stadig har Anders og Kirstines møbler stående i sin spisestue. Mange andre ting på gården er også bevaret, som de var, dengang de to boede på gården.

Det er noget vås, der bliver skrevet af folk, der aldrig har været her. Når man læser nogle af de læserbreve, kan man ikke lade være med at tænke, at det er helt ude i hampen og faktuelt forkert

Michael Villadsen

Men stenen er ikke fredet, og i maj offentliggjorde Vestermølle, at stenen skulle flyttes dertil som en del af Møllelaugets udstilling om Anders Nielsen, og gøres til en ny national besøgsattraktion.

Helt så let kom det imidlertid ikke til at gå, for venstrepolitikeren Birte Andersen undrede sig over, at sagen aldrig var behandlet politiske og rejste på egne vegne sagen i byrådet. Beslutningen her blev at flytningen af mindestenen nu skal behandles i Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Skulle blive for altid

I Dover er man derfor begyndt at vejre en smule morgenluft. "Vi har jo ikke mere ret til den mindesten, end andre. Men nu er den altså placeret her af enken, der har ønsket, at den og mindeanlægget skal blive her for altid," understreger de.

"Vi har nok været for naive, men vi fik fortalt, at kommunen sagde nej til ønsket om at renovere mindestenen og opstille en informationstavle - et såkaldt fortællehus. At det ville kræve en landzonetilladelse. At alt var forsøgt, men at der ikke var nogen vej udenom en flytning. Men nu begynder der jo at tegne sig et andet billede," konstaterer Erna Andersen, formand for Dover menighedsråd.

For hende, Kristian Jensen og Michael Villadsen fra menighedsrådet og Bente Andersen handler det om lokalhistorien, som i deres øjne er med til at skabe et fundament og sammenhængskraft i de små samfund.

Ved mindeanlægget vokser efeu og vilde ribs, men ingen tidsler og brændenælder. Placeringen ud til Skanderborgvej bliver af nogen omtalt som stærkt trafikeret. UgeBladet var der sammen med menighedsrådet i myldretiden en eftermiddag op til ferien. Der kom et par biler forbi på Skanderborgvej i det kvarter, vi var der. Der var rigeligt med plads til at parkere ved anlægget med tre biler. Foto: Grethe Bo

Ved mindeanlægget vokser efeu og vilde ribs, men ingen tidsler og brændenælder. Placeringen ud til Skanderborgvej bliver af nogen omtalt som stærkt trafikeret. UgeBladet var der sammen med menighedsrådet i myldretiden en eftermiddag op til ferien. Der kom et par biler forbi på Skanderborgvej i det kvarter, vi var der. Der var rigeligt med plads til at parkere ved anlægget med tre biler. Foto: Grethe Bo

Ret til lokalhistorien

Og helt eksplicit om retten til at holde fast i sin lokalhistorie og ikke se den smidt på en flyttevogn til Vestermølle.

Det er vigtigt, at man ikke begynder at manipulere og flytte rundt på vores lokalhistorie. Den spiller en stor rolle, der hvor den er, og det skal man være meget påpasselig med ikke at ødelægge. Vestermølle kan jo sagtens henvise til mindestenen

Kristian Jensen

"Da jeg flyttede hertil for 22 år siden og fortalte, hvor jeg nu boede, så lød det uafbrudt: "Nåhh, jamen det er jo der, mindestenen for Anders Nielsen er. Det her er et fantastisk landskab, fyldt med lokalhistorie, som binder landskabet sammen. Gårdene, andelsmejeriet - det hele udspringer her og der er en klar sammenhæng med dén sten og dén grav på kirkegården. Her kan du gå fra det ene til det andet," fortæller Michael Villadsen og tilføjer: "Den oplevelse får du ikke med til Vestermølle.

Kristian Jensen er enig.

"Jeg synes, det er vigtigt, at man ikke begynder at manipulere og flytte rundt på vores lokalhistorie. Den spiller en stor rolle, der hvor den er, og det skal man være meget påpasselig med ikke at ødelægge. Vestermølle kan jo sagtens henvise til mindestenen," siger han og fortsætter:

Spolerer historien

"Jeg synes, man er på vej til at spolere vigtig lokal historie. På Vestermølle bliver mindestenen placeret i en sammenhæng, der kun er interessant for den nok begrænsede gruppe, der går op i den landsbrugs-organisatoriske historie," forklarer han.

"Den store, brede befolkning vil ikke tage til Vestermølle og gå op i det. Men her kan de køre forbi på vejen, se mindesmærket, stoppe op, læser mindestenen og google Anders Nielsen. De får lokalhistorien lige her på stedet, hvor det skete. Og sådan er der altså mange historieinteresserede, der får stor glæde og fornøjelse."

Læserbreve ude i hampen

Samtidig er Kristian Jensen og Michael Villadsen harme over de mange læserbreve, der beskriver mindeanlægget i meget nedsættende toner. En skændsel, er det blevet kaldt af flere debattører.

"Fordi jeg kommer den vej forbi meget ofte og ved, hvordan anlægget ser ud, så bliver jeg faktisk virkelig gal over at læse i en masse læserbreve, at det er vindblæst, fyldt med tidsler, overbegroet med ukrudt og ligger ud til en meget trafikeret vej. Det er jo ikke sandt."

"Nej, det er noget vås, der bliver skrevet af folk, der aldrig har været her. Når man læser nogle af de læserbreve, kan man ikke lade være med at tænke, at det er helt ude i hampen og faktuelt forkert," understreger Michael Villadsen.

Bente Andersen var med, da Vestermølle Møllelaug i 2014 sendte en ansøgning om penge til fonde for at få midler til at forskønne mindeanlægget.

Fortælling om samtiden

"Det, jeg har det svært med i forhold til at flytte mindestenen er, at historien om Anders Nielsen bliver endimensionel. Anders Nielsen spillede en utrolig stor rolle for landbruget i Danmark, men han var altså meget mere end det. Han er rundet af lokalområdet her ved Dover, Gl. Rye og Ry. Han voksede op på Jægergården i Gl. Rye underviste på Ry Højskole, han havde forbindelse til Blicher og kunstnersamfundet i Ry. Historien om Anders og Kirstine er en skildring af samtiden. Det kan ikke skilles ad," konstaterer hun.

"Kommer mindestenen til Vestermølle, så er det en hædring af det store organisatoriske arbejde indenfor landbruget, Anders Nielsen stod bag. Vi synes, det er lige så vigtigt at se på ophavet til alt det. Alt det ude i de lokale samfund, Anders Nielsen er rundet af. Den betydning, det har fået for hans virke."

Rimeligt at lytte til os

Kristian Jensen undrer sig over, at flytningen af mindestenen til Vestermølle er blevet så principiel en sag.

"Vores lokalhistorie skal ikke flyttes ind til Skanderborg. Det er en stor fejl, hvis man begynder på det. Vi vil ikke være udkants-Skanderborg. Det er vigtigt, at der er liv i hele kommunen. Vi skal ikke centralisere alt," understreger han.

"Vi anerkender bestemt det store arbejde, Vestermølle Møllelaugs formand, Jørgen Lund Christiansen, har gjort. Det er et flot stykke arbejde. Men vi er uenige med ham i, at mindeanlægget skal flyttes til Vestermølle. Er det rimeligt at insistere på, at stenen skal flyttes? Er det ikke rimeligt også at lytte til os andre?"

Publiceret 15 July 2020 11:30